15 august 2022

Standardizarea evaluărilor – componentă esenţială a reformei în educaţie/prioritate pentru Ministerul Educaţiei

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Educaţiei anunţă publicarea rezultatelor Programului-Pilot de Testare Standardizată, desfăşurat la sfârşitul lunii mai – începutul lunii iunie a.c., în parteneriat cu Brio:

Testările standardizate pot produce date în măsură să ghideze deciziile la toate nivelurile, aceste date fiind esenţiale pentru relevanţa deciziilor la nivelul sistemului de educaţie: de la decizii ale elevului sau ale părintelui, la decizii la nivel de clasă, la nivel de şcoală şi la nivel naţional.

Ministerul Educaţiei, prin Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare, va realiza propria Bancă de instrumente de evaluare standardizată, în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a Legii învăţământului preuniversitar, lege al cărei proiect se află în consultare publică până la data de 24 august.

Reforma profundă a sistemului de educaţie va fi susţinută şi prin testarea standardizată:

Pentru elevi: evaluare corectă, cuantificabilă şi comparabilă (un continuum al evaluării, în conexiune cu evaluarea anterioară), astfel că notele sau calificativele obţinute pe parcursul învăţării vorbesc despre progresul elevului.

Pentru elevi: feedback consistent şi în timp real, care poate fi transpus în acţiuni remediale direcţionate spre nevoile individuale identificate.

Pentru profesori: instrument extern validat, care poate valida şi susţine evaluarea proprie (e mai greu sa conteşti un raport consistent dat de o terţă parte decât o notă).

Pentru profesori: o modalitate de a identifica nevoile de învăţare, lacunele, pentru a individualiza şi focaliza acţiunile remediale.

Pentru profesori: un mod de a economisi timpul dedicat creării de itemi de testare şi de corectare, timp ce poate fi investit în alte acţiuni pedagogice, inclusiv în evaluarea prin proiecte sau investigaţii care pun în evidenţă şi abilităţile socio-emoţionale şi de activitate în grup.

Pentru profesori: un mod de a realiza evaluări comparative (interne şi externe) pe anumite competenţe/variind nivelurile de dificultate (learning by testing).

Pentru părinţi: feedback consistent şi constant pe rezultatele reale ale învăţării, inclusiv o monitorizare a progresului şcolar.

Pentru părinţi: un diagnostic extern şi serios asupra achiziţiilor copilului şi asupra eficienţei actului educaţional pe tot parcursul acestuia, nu doar în momente de bilanţ (evaluări sumative sau certificative).

Pentru unitatea de învăţământ şi directori: un instrument de management educaţional, fundamentat pe analiza de date.

Pentru sistemul de educaţie: o sursă de date pe analiza cărora se pot fundamenta politici educaţionale în domeniul curriculumului, programelor naţionale de suport şi se pot realiza analize de performanţă ale sistemului.

Le mulţumesc tuturor celor implicaţi în derularea acestui Program-Pilot de Testare Standardizată: elevilor si profesorilor, părinţilor, inspectorilor şcolari şi partenerilor Brio!

Sorin Mihai CÎMPEANU,
Ministrul Educaţiei