Publicat: 20 Decembrie, 2019 - 15:25
Share

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţǎ a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, republicatǎ, aprobată prin Legea nr. 466/2001, cu modificările şi completările ulterioare, barajele sunt lucrări hidrotehnice care asigură acumularea permanentă sau nepermanentă de apă, de deşeuri industriale lichide sau solide depuse subacvatic din industria chimică, energetică, minieră și petrolieră, a căror rupere poate produce pierderea necontrolată a conţinutului acumulat cu efecte negative deosebit de importante asupra mediului social, economic şi natural.

Conform legislației specifice domeniului siguranței barajelor, Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) organizează activitatea de avizare a documentațiilor de expertiză a siguranței barajelor mici, de importanță locală, din categoriile C și D în cadrul a patru comisii de avizare teritoriale și anume: C.T.A. Muntenia – Vest, C.T.A. Moldova, C.T.A. Muntenia – Est și C.T.A. Transilvania.  

În perioada 17 - 19 decembrie 2019 au avut loc, la Bucureşti, sedințele de bilanț a activității comisiilor teritoriale reunite.

În cadrul ședințelor comune au participat reprezentanți ai tuturor comisiilor teritoriale de avizare, specialiști din domeniul siguranței barajelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ANAR, din mediul universitar, din rândul experților naționali autorizați precum şi alţi invitaţi, în funcţie de problemele discutate.

Cu această ocazie, au fost analizate şi avizate Rapoartele anuale de activitate ale celor patru comisii teritoriale şi rapoartele financiare cu încadrarea în bugetele de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. De asemenea, s-au purtat discuții privind propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, propuneri de îmbunătățire a normativelor tehnice pentru siguranța barajelor și ale activității comisiilor teritoriale.

Tot în cadrul acestor şedinţe a fost analizat Raportul privind activitatea de inspecţie a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, precum şi modul de aplicare şi respectare a termenelor prevăzute în Planul de acţiune propus, la începutul anului 2019, pentru reglementarea tuturor barajelor din punct de vedere al siguranţei în exploatare.

Dintre subiectele discutate, se pot reține următoarele aspecte referitoare la barajele din categoriile de importanță C și D:

-           de la intrarea în vigoare a legislației siguranței barajelor, circa 85% din totalul de peste 2.200 de astfel de lucrări au fost autorizate;

-           în prezent, circa 60-65% dintre barajele existente au autorizații sau acorduri valabile, iar circa 10-15% sunt în proces de reautorizare;

-           se află în curs de aplicare Planul de acțiune privind reglementarea tuturor barajelor conform legislației specifice domeniului siguranței în exploatare, promovat la nivelul ANAR;

-           există o serie de situații particulare care creează dificultăți în reglementarea micilor baraje: baraje fără deținător cunoscut, baraje cu litigii care trebuie soluționate în instanță, baraje deținute de entități cu dificultăți financiare (inclusiv insolvență, faliment);

-           s-a constat şi existenţa unor baraje care au corp comun cu rambleele de drumuri sau căi ferate care nu au o situaţie clarificată din punct de vedere al proprietăţii/administrării și al responsabilității din punct de vedere al sigurantei. Astfel, reglementarea din punct de vedere al siguranţei barajelor nu poate fi realizată dacă situaţia juridică a acestor amenajări nu este clară;

-           cu toate că există, încă, un număr mare de baraje neautorizate, specialiștii ANAR monitorizează permanent starea de siguranță a acestora, pentru a se putea preveni eventuale situații care pot pune în pericol populația, bunurile, mediul;

-           în prezent, se simte din ce în ce mai acut nevoia de recrutare în rândurile ANAR a unor ingineri de specialitate, capabili să gestioneze, în continuare, problemele deosebit de complexe asociate funcționării în siguranță a construcțiilor și amenajărilor hidrotehnice;

-           o situație specială o creează investițiile nefinalizate, începute încă din anii 1980-1990, care reprezintă surse permanente de risc prin posibilitatea avarierii în timpul unor calamități naturale, chiar de intensitate moderată. Aceste lucrări trebuie analizate și, în funcție de importanța socială, trebuie finalizate.

În acest context, este necesar a se conștientiza faptul că cele peste 2.200 de mici baraje au, de cele mai multe ori, un important rol de apărare împotriva inundațiilor a unor comunități locale, iar avarierea sau distrugerea acestora poate conduce la consecințe grave asupra populaţiei, obiectivelor socio-economice şi mediului din zonele expuse.

În contextul schimbărilor climatice, realizarea unor stocuri de apă prin realizarea unor noi baraje de acumulare este una dintre soluţiile cele mai corecte şi la îndemâna ţării noastre din punct de vedere tehnic, cu multiple beneficii pentru societate. Este necesar, însă, ca noile proiecte de baraje să se integreze cât mai armonios în condiţiile şi tendinţele de evoluţie naturale, iar beneficiul social să primeze faţă de cel economic.

Tag-uri Institutii: