7 iulie 2022

Start pentru IMM Invest şi AgroIMM Invest – Ediţia 2022!

curs piata valutara
Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ediţia 2022 a Programului IMM Invest poate demara în acest moment ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern nr.206/14.02.2022 prin care Guvernul României a aprobat continuarea programului IMM INVEST ROMANIA şi a subprogramului AGRO IMM INVEST, cu alocarea plafoanelor de garantare pentru anul 2022 pe fiecare program.

FNGCIMM, în calitate de organism de implementare al acestor programe, în strânsă colaborare cu Ministerul Finanţelor şi cu partenerii bancari, asigură derularea optimă a mecanismelor de garantare a creditelor ce vor fi acordate de către finanţatori şi a alocat deja resursele necesare pentru analiza cu operativitate a solicitărilor înscrise de potenţialii beneficiari pe platforma www.imminvest.ro.

Faţă de etapele anterioare, programul este lansat în acest an mult mai devreme, permiţând întreprinzătorilor un acces cât mai timpuriu la finanţarea planurilor de afaceri pe baza unui plafon de garantare în valoare totală de 7,5 miliarde lei din care 5 miliarde lei sunt alocaţi pentru IMM INVEST şi 2,5 miliarde lei pentru AGRO IMM INVEST.

Aflat la cea de-a treia ediţie, Programul IMM Invest cu subprogramul său Agro IMM Invest este instrumentul financiar de susţinere a IMM-urilor cu cel mai mare succes din ultimii 30 de ani. În 2020 au beneficiat de credite cu garanţii de stat un număr de peste 25.000 de firme iar în 2021 aproximativ 20.000 de firme au obţinut finanţări şi garanţii cu cca. 1 miliard de lei mai mult faţă de anul anterior.

„FNGCIMM a început alocarea plafoanelor de garantare ce vor fi distribuite în cel mai scurt timp finanţatorilor şi avem toate motivele să fim încrezători că sistemul bancar va continua şi în 2022 finanţarea companiilor şi susţinerea mediului de afaceri. Vreau să-i asigur pe potenţialii beneficiari şi pe finanţatori că programul este operaţional iar noii întreprinzători se pot bucura de avantajele sale, alăturându-se celor 45.000 de antreprenori care derulează deja activităţi finanţate prin IMM Invest şi Agro IMM Invest. Pe baza experienţelor anterioare sperăm să le depăşim aşteptările, iar plafonul de garantare alocat pentru 2022 să fie consumat integral în cât mai scurt timp. Accesaţi IMM INVEST şi AGRO IMM Invest şi nu rataţi oportunitatea de a beneficia de cele mai avantajoase instrumente financiare disponibile în acest moment pe piaţa bancară.”, a transmis Dumitru Nancu, directorul general FNGCIMM.”

Programul guvernamental IMM Invest România şi Subprogramul AGRO IMM Invest facilitează accesul IMM-urilor la finanţare în vederea asigurării lichidităţilor necesare derularii activităţii curente sau pentru investiţii. FNGCIMM SA-IFN acordă garanţii în numele şi în contul statului, în procent de până la 90% din valoarea finanţarii, toate costurile de finanţare fiind acoperite din schema de ajutor de stat, ataşată programului. Dobânzile vor fi subvenţionate integral pe o perioadă de 8 luni de la data primei utilizări a creditului, dar nu mai târziu de 30 iunie 2023. Comisionul de garantare datorat FNGCIMM şi comisionul de risc datorat Ministerului Finanţelor vor fi subvenţionate de stat, pe toată durata derulării creditului.

Rezultatele implementării programului IMM INVEST ROMANIA ediţia 2021, demarat în data de 23.04.2021, înregistrează circa 17.000 de credite garantate, cu o valoare a solicitărilor de garantare aprobate de către FNGCIMM de peste 10.5 miliarde lei, ce au susţinut credite de peste 12,8 miliarde lei. Subprogramul AGRO IMM Invest este primul program guvernamental adaptat nevoilor specifice IMM-urilor din sectorul agricol, pescuit, acvacultură precum şi ale sectorului alimentar. Ajutorul de stat aferent acoperă costurile de finanţare şi include, ca facilitate suplimentară faţă de IMM INVEST, o componentă de grant de 10% din valoarea finanţării. De la lansarea sa, în luna aprilie 2021, prin subprogramul AGRO Invest au fost acordate 2.500 de credite/garanţii solicitate de IMM-uri, valoarea totală a solicitărilor de garantare aprobate de FNGCIMM depăşind 2,1 miliarde lei, cu o valoare a finanţării de peste 2,6 miliarde lei.

* * *
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării şi susţinerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

Garanţia FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăşi suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.
FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanţia FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanţie, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, faţă de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA – IFN asigură o acoperire teritorială naţională iar în baza apartenenţei sale la AECM (Asociaţia Europeană a Instituţiilor de Garantare – asociaţie ce reuneşte 48 de fonduri de garantare mutuale, private şi publice, bănci de dezvoltare şi fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum şi din Turcia, Serbia, Bosnia şi Herzegovina, Federaţia Rusă şi Kosovo), FNGCIMM funcţionează după reguli şi principii europene.

În plus, FNGCIMM detine o pozitie importanta în conducerea Asociaţiei Europene a Instituţiilor de Garantare- AECM prin alegerea directorului general, Dumitru Nancu ca vicepreşedinte al asociaţiei.

Serviciul Marketing şi relaţii clienţi