Publicat: 1 Decembrie, 2015 - 09:48
Share

Președintele României, Klaus Iohannis, a participat luni, 30 noiembrie, la Paris, la deschiderea Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice. Obiectivul conferinței a fost încheierea unui nou acord internațional în domeniul schimbărilor climatice.

În discursul său, Președintele României a vorbit despre provocarea majoră pe care o reprezintă la nivel global schimbările climatice și a pledat pentru acțiuni comune în acest sens.

Șeful statului a subliniat importanța ca Acordul de la Paris în domeniul schimbărilor climatice să aibă caracter juridic obligatoriu, să asigure participarea tuturor Părților la Convenția-Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice și să includă angajamente de reducere a emisiilor din partea tuturor părților implicate.

În același timp, Președintele Klaus Iohannis a arătat că acest acord ar trebui să permită tuturor statelor participante să contribuie adecvat la efortul colectiv de menținere a creșterii temperaturii medii globale sub 2°C, într-un mod care să reflecte corect responsabilitățile și capacitățile de care dispun (inclusiv din perspectiva contribuțiilor financiare), creând în același timp oportunități de dezvoltare durabilă pentru toți.

De asemenea, Președintele României a subliniat că tranziția globală către o economie cu emisii scăzute de carbon trebuie să facă parte din moştenirea noastră pentru generaţiile viitoare.

Contribuția Uniunii Europene pentru Conferința Organizației Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice a fost reflectată de angajamentul statelor membre de a reduce, până în anul 2030, cu cel puțin 40% emisiile de gaze cu efect de seră (față de nivelurile înregistrate în anul 1990).

În acest sens, Președintele Klaus Iohannis a subliniat importanța deosebită a asigurării unor angajamente cu nivel similar de ambiție din partea celorlalți parteneri internaționali, în principal din perspectiva necesității de a menține competitivitatea industriei europene și de a reduce riscul de relocare.

Departamentul Comunicare Publică