30 iunie 2022

Statutul Asistenţilor Maternali Profesionişti (AMP) a fost respins de Senatul României

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Statutul Asistenţilor Maternali Profesionişti (AMP) a fost respins miercuri, 18 mai, de Senatul României, în plen, printr-un vot exclusiv politic, care nu ţine seama de drepturile fundamentale ale celor aproximativ 14.000 de lucrători care aparţin acestei categorii profesionale, consfinţite de Constituţia României şi de Codul Muncii, ca lege organică.

Iniţiatorii acestui proiect de lege sunt preşedintele şi secretarul Comisiei pentru Constituţionalitate, deputaţii Ringo Dămureanu (Grupul parlamentar AUR) şi Laurenţiu-Nicolae Cazan (Grupul parlamentar al PNL), alături de deputatul Dumitru Flucuş (grupul parlamentar al PNL), membru al Comisiei pentru administraţie publică, proiectul fiind pornit de la lipsa unei reglementări cu caracter legal a acestui statut profesional.

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, fiind introdusă în dezbatere în procedură de urgenţă.

Vreme de peste 20 de ani, Statutul Asistenţilor Maternali Profesionişti a fost, însă, reglementat prin Hotărârea de Guvern nr. 679/2003, care îi privează pe aceşti cetăţeni de dreptul de a invoca neconstituţionalitatea prevederilor care le vatămă interesele.

În prezent, asistenţii maternali profesionişti sunt singura categorie profesională din România care nu are dreptul de a avea contracte de muncă pe durată nedeterminată şi nici măsuri de protecţie socială pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, ceea ce le creează prejudicii sociale majore care ţin de instabilitatea locului lor de muncă.

Raporturile de muncă ale asistenţilor maternali profesionişti se execută în baza unor contracte individuale de muncă definite ca având „caracter special”, care prevăd restrângerea dreptului fundamental la muncă al acestei categorii de lucrători prin: INCOMPATIBILITATEA activităţii lor cu oricare alta, VALABILITATEA de doar 3 ani a atestatului sau SUSPENDAREA raportului lor de muncă ori de câte ori se suspendă atestatul de asistent maternal profesionist, inclusiv în cazurile foarte frecvente când lucrătorul nu deţine copii în plasament sau în încredinţare, cu încetarea implicită a plăţii oricăror drepturi salariale, contrar dispoziţiilor Codului Muncii – art. 53.

Reglementarea Statutului Asistenţilor Maternali Profesionişti prin hotărâre de guvern contravine principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat în cadrul democraţiei constituţionale, deoarece un astfel de act infralegal nu are forţa legii, fiind emis de autoritatea executivă pentru organizarea executării legilor, potrivit Art. 108 din Constituţie.

Din cauza faptului că Statutul Asistenţilor Maternali Profesionişti nu este reglementat prin lege, nu poate fi analizat nici sub aspect constituţional, lucrătorii fiind privaţi de posibilitatea de contestare constituţională a îngrădirilor privind protecţia muncii lor.

Iniţiativa legislativă de aprobare prin lege a Statutului AMP, cu corectarea imperfecţiunilor legislative şi eliminarea aspectelor de neconstituţionalitate, a fost avizată favorabil de Consiliul Economic şi Social şi de Consiliul Legislativ.

În Senat, Comisia pentru sănătate l-a avizat în unanimitate, pentru ca, mai apoi, să fie respins în celelalte comisii: buget şi muncă, iar la final în plenul acestei Camere, de actuala majoritate parlamentară PSD – PNL – UDMR. Cu excepţia AUR, care nu a votat, un singur senator PNL şi doi independenţi au votat pentru, iar Grupul parlamentar USR s-a abţinut.

Camera Deputaţilor este decizională. Este de datoria acesteia de a asigura asistenţilor maternali profesionişti drepturile şi libertăţile consacrate prin Constituţie, egalitatea lor în faţa legii, accesul lor liber la justiţie şi eliminarea îngrădirilor dreptului la muncă.

Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor asistenţilor maternali profesionişti nu trebuie restrâns prin refuzul Parlamentului de a adopta legea de reglementare a Statutului lor.

PREŞEDINTE
Deputat Ringo DĂMUREANU
19 mai 2022

Sursa foto: cdep