Publicat: 21 Mai, 2012 - 08:39
Share

Secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar, Stelian Fedorca, va fi prezent Luni, 21 Mai, ora 9.00, la Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen” din Bacău, unul dintre cele două centre în care se va desfășura sesiunea specialăde bacalaureat. Ulterior, secretarul de stat se va deplasa şi în al doilea centru de examen, respectiv Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” din Bacău.

 În perioada 19 mai - 1 iunie, Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” şi Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen” din Bacău găzduiesc sesiunea specială a examenului de bacalaureat pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale sportive sau pe discipline.

 În datele de 21 și 22 mai, vor fi evaluate competențele lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă. Intervalul 23-24 mai este alocat evaluării competenţelor digitale, iar pe 24 și 25 mai vor fi evaluate competenţele lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. Probele scrise vor avea loc după următorul calendar: 28 mai  - limba şi literatura română, 29 mai  - proba obligatorie a profilului, 30 mai - proba la alegere a profilului şi specializării, 31 mai - limba şi literatura maternă. Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 31 mai (până la ora 18.00), iar depunerea contestaţiilor va avea loc în cursul aceleiaşi zile, în intervalul orar 18.00 - 22.00. Vineri, 1 iunie, vor fi soluţionate contestaţiile şi vor fi afişate rezultatele finale.

 Pentru această sesiune, sunt eligibili 928 de absolvenţi de liceu aflaţi în proceduri de selecţie sau pregătire pentru alcătuirea echipelor care vor reprezenta România atât la olimpiadele internaţionale pe discipline, cât şi la competiţii sportive (campionate europene sau mondiale de juniori etc.)

 Elevii care susţin examenul de bacalaureat în sesiunea specială îşi vor asuma întreaga răspundere pentru parcurgerea integrală a materiei din care vor fi elaborate subiectele de examen. De asemenea, conducerea unităţii şcolare din care provine candidatul răspunde de încheierea situaţiei şcolare a acestuia în timp util.