Publicat: 29 Octombrie, 2015 - 12:54
Share

Comisarul european pentru politica regională Corina Crețu se alătură joi, 29 octombrie, reprezentanților la nivel înalt din cele 14 țări (9 state membre ale UE și 5 țări din afara UE) care participă la macroregiunea Dunării, pentru a face un bilanț al progreselor înregistrate și pentru a decide cu privire la modul în care să dezvolte regiunea în viitor. Dezbaterea se va concentra asupra tuturor aspectelor relevante pentru o creștere inteligentă, socială și durabilă în regiunea Dunării: formare și spirit antreprenorial, inovare în sectoare cheie, cum ar fi energia, turismul, mediul și securitatea și provocările guvernanței pe mai multe niveluri.  
Comisarul pentru politica regională, Corina Creţu, a declarat: „Mă bucur să mă aflu astăzi în Ulm pentru cel de al 4-lea forum anual privind Strategia pentru regiunea Dunării. La patru ani de la lansarea sa, vedem clar că strategia aduce rezultate tangibile. Putem fi mândri de ceea ce am construit. Cu toate acestea, nu trebuie să ne oprim aici: este necesar să reînnoim angajamentul politic și responsabilitatea de a trece de la vorbe la fapte pentru a aborda provocări comune în materie de transport, energie, securitate și, bineînțeles, creștere economică și creare de locuri de muncă.” 
Miniștrii țărilor din regiunea Dunării responsabili de fondurile UE se vor întâlni cu comisarul Crețu în paralel cu Forumul. Aceștia vor adopta o declarație comună în care își vor exprima angajamentul politic de a alinia resursele financiare disponibile cu strategia, în special fondurile structurale și de investiții europene, Instrumentul de asistență pentru preaderare și Instrumentul european de vecinătate. 
Context general 
O „strategie macroregională” reprezintă un cadru integrat, care poate fi sprijinit, printre altele, prin fondurile structurale și de investiții europene pentru a aborda provocări comune cu care se confruntă statele membre și țările terțe situate în aceeași zonă geografică. Acestea beneficiază astfel de o cooperare consolidată, care contribuie la realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale. Următorul raport al Comisiei Europene privind evoluția strategiilor macroregionale este prevăzut pentru 2016 și va include toate cele patru strategii macroregionale.  
Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării a fost lansată în aprilie 2011. Ea reunește nouă țări din UE (Germania, Austria, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, România și Croația) și cinci țări din afara UE (Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Ucraina și Republica Moldova). 
Acest al 4-lea forum anual, cel mai important eveniment al anului pentru Strategia UE pentru regiunea Dunării (EUSDR), are loc în Ulm și este găzduit în comun de Comisia Europeană, de landul Baden-Württemberg și de orașul Ulm. Aproximativ 1 200 de părți interesate sunt invitate să participe, inclusiv reprezentanți ai guvernelor naționale și regionale, ai sectorului privat, ai societății civile, ai mediului academic și ai mass-media. Discursurile principale vor fi susținute de către Peter Friedrich, Ministrul pentru Afaceri Federale, Europene și Internaționale al landului Baden-Württemberg, Andrea Nahles, Ministrul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale din Germania, Günther Oettinger, comisarul pentru economie digitală și societate digitală și comisarul Crețu.

Exemple de acțiuni și proiecte în regiunea Dunării: 

•    Transporturi: Planul general pentru reabilitarea și întreținerea șenalului Dunării și al afluenților săi navigabili a fost aprobat anul trecut de miniștrii transporturilor; 

•    Energie: proiectele privind biomasa, energia geotermică și gazele cu fluxuri inversate vor ajuta regiunea Dunării să devină mai independentă de sursele externe de energie și mai competitivă pe piața mondială.     

•    Cercetare: Fondul pentru cercetare și inovare în regiunea Dunării va contribui la clarificarea necesităților în materie de cercetare în regiunea Dunării, astfel încât resursele să fie alocate în domeniile în care se impun în mod logic.     

•    Sectorul social: proiectele și inițiativele locale referitoare la integrarea romilor sunt în curs de elaborare și beneficiază de o perspectivă transnațională și de o abordare transsectorială.  

•    Securitate: lucrările comune în lupta împotriva corupției, criminalității informatice și infracțiunilor contra patrimoniului, precum și în ceea ce privește barierele administrative în calea navigației.    

•    Mediu: elaborarea unui program de cooperare operativă și de gestionare a inundațiilor, în urma ultimei inundații extreme de pe Dunăre.   

•    Capacitatea instituțională: START - Fondul Proiectelor pentru regiunea Dunării este o inițiativă-pilot care oferă mici granturi pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a proiectelor în regiunea Dunării, sub formă de fonduri de demarare (link:).