Publicat: 1 Decembrie, 2017 - 11:57

Structurile de Poliţie Militară sprijină manevra şi mobilitatea unităţilor şi marilor unităţi şi asigură securitatea unor zone importante. În decursul celor aproape 28 de ani de existenţă, Batalionul 265 Poliţie Militară „Tudor Vladimirescu” a participat cu subunităţi de nivel pluton sau companie şi cu personal de stat major la toate misiunile externe majore în care a fost angrenată Armata României: Angola, Somalia, Kuweit, Albania, Kosovo, Bosnia şi Herţegovina, Irak şi Afganistan.

Defilează, în continuare, poliţiştii militari, comandaţi de locotenent-colonelul Cornel VĂDUVA, comandantul Batalionului 265 Poliţie Militară „Tudor Vladimirescu”, veteran al teatrului de operaţii Afganistan. 

Urmează detaşamentul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, comandat de colonelul Constantin GRIGORAŞ, prorector şi locţiitor al comandantului.
Academia Forţelor Terestre are o vechime de 170 de ani în domeniul educaţiei militare, fiind continuatoarea tradiţiilor primei şcoli de ofiţeri înfiinţată la Bucureşti. Obiectivul principal al Academiei este formarea iniţială a ofiţerilor de comandă prin studii universitare de licenţă, pentru toate armele şi specialităţile militare aparţinând Forţelor Terestre, precum şi pentru alte instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Detaşamentul de elevi al Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri ai Forţelor Terestre “Basarab I” este comandat de colonelul Laurean-Georgel OPREAN, comandantul școlii. Colonelul OPREAN este absolvent al Colegiului de Război al Franţei din Paris.
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I” este instituţia militară de învăţământ postliceal care asigură, în cooperare cu şcolile de aplicaţie, formarea şi pregătirea profesională a maiştrilor militari şi subofiţerilor. Programele de studii pentru formarea maiştrilor militari şi a subofiţerilor asigură cu prioritate formarea competenţelor militare. Strict necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor pe care vor fi încadraţi absolvenţii.

Defilează acum detaşamentul Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, liceu de elită la nivel naţional, care, în luna iunie, a împlinit 105 ani de existenţă şi a primit, pentru a doua oară consecutiv, titlul de Şcoală Europeană.
Detaşamentul, format din 50 de elevi cantemirişti, este condus de colonel Doina MUREŞAN, prima femeie comandant din istoria instituţiilor militare de învăţământ.
Rata de promovare de 100% la examenul de bacalaureat clasează colegiul pe primul loc în judeţul Prahova. Distincţiile obţinute la olimpiadele şi concursurile şcolare judeţene, naţionale şi internaţionale şi succesul tinerilor absolvenţi, înregistrat la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ superior şi postliceal, confirmă calitatea învăţământului cantemirist, remarcabil prin rigoarea didactică.