24 mai 2022

Studenţii au chemat la dialog toţi actorii din sistemul de învăţământ superior

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Astăzi, 26 mai 2021, începe conferinţă naţională dedicată viitorului învăţământului superior din România, denumită „Învăţământul superior din România, competitiv în noul Spaţiu European al Educaţiei”, organizat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), în parteneriat cu Consiliul Naţional al Rectorilor şi sub egida proiectului „România Educată”.

Contextul pandemic a ridicat numeroase semne de întrebare privind funcţionarea învăţământului superior, cu studenţi puşi în numeroase dificultăţi personale, financiare, educaţionale sau psihologice, iar pe absolvenţi în postura de a nu-şi găsi un loc de muncă. De asemenea, ne-a determinat să reanalizăm modul în care sunt pregătiţi tinerii formaţi prin educaţie terţiară pentru societatea viitorului. Concomitent, perioada de pandemie s-a suprapus cu definirea priorităţilor europene în materia educaţiei. Asumate de statul român, lipsa unor măsuri clare şi de profunzime ne vor aduce un rezultat întâlnit, din nefericire, în mai multe cazuri – neatingerea ţintelor propuse.

Fie că vorbim de echitatea învăţământului superior, de adecvarea competenţelor formate la nevoile studenţilor sau de valorile transmise acestora, în lipsa unor acţiuni ferme şi instituţionale, ele vor rămâne un deziderat amintit în strategii. Situaţia relevată de diferitr statistici privind situaţia învăţământului superior este inacceptabilă în mai multe domenii, precum necorelarea dintre competenţe şi nevoile pieţei muncii, accesul persoanelor din categorii dezavantajate, problemele financiare ale studenţilor sau încrederea lor în obţinerea unui loc de muncă.

Dorind să pună în atenţia actorilor relevanţi toate aceste probleme, precum şi nevoia de a iniţia reformele necesare pentru a atinge priorităţile europene, în perioada 26-28 mai 2021, ANOSR organizează conferinţa ce reuneşte atât actori din sistemul educaţional românesc, cât şi cel european, de la studenţi la autorităţi publice şi cadre didactice. După deschiderea oficială a evenimentului, ce va avea loc în incinta Bibliotecii Central-Universitare „Carol I”, începând cu ora 10:00, va urma o serie de 16 ateliere la care vor participa cele mai importante categorii sociale din sistemul de învăţământ superior – studenţii şi cadrele didactice, fiind invitaţi Profesorii Bologna, acele cadre didactice premiate de ANOSR în singurul program naţional de apreciere a performanţei didactice a cadrelor didactice universitare, la nominalizarea oricărui student din România, pentru că au dovedit promovarea unui învăţământ de calitate, centrat pe student. Printre temele abordate în ateliere, ale căror concluzii vor fi prezentate în cadrul celei de-a XIII-a ediţii a Galei Profesorului Bologna, se numără „Viitorul Alianţelor de Universităţi Europene şi impactul lor în rândul comunităţii universitare”, „Angajabilitatea studenţilor: care este măsura colaborării dintre universităţi şi piaţa muncii şi cum punem în centru studenţii?”, „Fenomenul Brain Drain sau cum asigurăm circulaţia creierelor înspre România”, „Cum arată universitatea inovativă a viitorului?” sau Dimensiunea socială a educaţiei.

În cadrul deschiderii conferinţei vor participa reprezentanţi din partea urmăroarelor autorităţi şi instituţii: Administraţia Prezidenţială, Ministerul Educaţiei (ME), Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Organizaţia Europeană a Studenţilor (European Students’ Union, ESU), Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Consiliul de Etică şi Management Universitar (CEMU), Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză în Învăţământul Superior (CNSPIS), Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER” (Federaţia ALMA MATER) şi Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare in Domeniul Educaţiei si Formării Profesionale (ANPCDEFP).