17 august 2022

Suma alocată pentru înscrierea proprietăţilor din judeţul Teleorman în evidenţele de cadastru este de 10.400.000 de lei

Land plot management - real estate concept with a vacant land on a green field available for building construction and housing subdivision in a residential area for sale, rent, buy or investment.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Teleorman a încheiat contracte de finanţare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor* pe sectoare cadastrale** cu 59 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) din cele 65 eligibile. Suma totală alocată pentru înscrierea proprietăţilor din judeţul Teleorman în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în anul 2022, este de 10.400.000 de lei. Lucrările de cadastru general se desfăşoară în cadrul celei de-a opta etape de finanţare a Programului naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF).

Deschiderea cărţilor funciare este gratuită pentru cetăţeni, fondurile necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin OCPI Teleorman.

Primarii interesaţi să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general pe sectoare cadastrale au încheiat contracte de finanţare cu OCPI Teleorman, conform listei ataşate.

Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, UAT-urile care au semnat contracte de finanţare cu OCPI Teleorman trebuie să găsească prestatori până la data de 18.07.2022. ANCPI va efectua plăţile către primării după deschiderea cărţilor funciare aferente imobilelor recepţionate.

În anul 2022, fiecare UAT eligibil poate primi până la 160.000 de lei pentru înregistrarea proprietăţilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

În prezent, din totalul de 97 UAT-uri din judeţul Teleorman, în 72 localităţi se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât şi pe sectoare cadastrale.

PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetăţeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Programul este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, din fonduri externe obţinute prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 – aproximativ 313 milioane de euro, dar şi din bugetul local al primăriilor.

Mai multe informaţii referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, www.ancpi.ro.

Purtător de cuvânt:
Pop Adelina Ionela

* Prin imobil se înţelege terenul, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, aparţinând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic.

** Sectorul cadastral este unitatea de suprafaţă, delimitată de elemente liniare stabile în timp – şosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc.

Lista UAT-urilor care au încheiat în anul 2022 contracte de finanţare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale cu OCPI Teleorman.

Nr. Crt. UAT Judeţul Teleorman
1 ALEXANDRIA
2 BĂBĂIŢA
3 BALACI
4 BECIU
5 BEUCA
6 BOGDANA
7 BRAGADIRU
8 BUJORU
9 CĂLINEŞTI
10 CĂLMĂŢUIU
11 CĂLMĂŢUIU DE SUS
12 CERVENIA
13 CIOLĂNEŞTI
14 CONŢEŞTI
15 COSMEŞTI
16 CRANGENI
17 CRANGU
18 CREVENICU
19 DIDEŞTI
20 DOBROTEŞTI
21 DRACEA
22 FANTANELE
23 FRUMOASA
24 GRATIA
25 IZVOARELE
26 LISA
27 MERENI
28 MOŞTENI
29 NĂSTURELU
30 NECŞEŞTI
31 PIATRA
32 PIETROŞANI
33 PLOPII-SLĂVITEŞTI
34 PLOSCA
35 POENI
36 POROSCHIA
37 PURANI
38 PUTINEIU
39 RĂSMIREŞTI
40 SĂCENI
41 SALCIA
42 SARBENI
43 SCURTU MARE
44 SILIŞTEA
45 SILIŞTEA GUMEŞTI
46 SLOBOZIA MANDRA
47 SMARDIOASA
48 ŞTOROBĂNEASA
49 SUHAIA
50 TALPA
51 TĂTĂREŞTII DE JOS
52 ŢIGĂNEŞTI
53 TURNU MAGURELE
54 UDA CLOCOCIOV
55 VIDELE
56 VIIŞOARA
57 VITĂNEŞTI
58 ZAMBREASCA
59 ZIMNICEA