Publicat: 12 Septembrie, 2015 - 11:57
Share

Rareş Mănescu, Primarul Sectorului 6, le urează tuturor elevilor un an minunat, cu multe împliniri şi reaminteşte care sunt programele derulate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 de care pot beneficia cei mici, precum şi părinţii acestora:

Copiii şcolari
Pe parcursul anului şcolar 2014-2015, un număr de 249.779 porţii de hrană au fost acordate copiilor care frecventează reţeaua centrelor de zi care funcţionează pe raza Sectorului 6 în cadrul programului ”Centre de zi” şi celor care participă la proiectul ”Şcoală după şcoală”, ambele derulate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 (DGASPC).
La proiectul ”Şcoală după şcoală” au participat, în anul şcolar 2014-2015, 8 şcoli: Liceul Tudor Vladimirescu, Liceul Ortodox Antim Ivireanu, Liceul Teoretic Eugen Lovinescu, Şcoala Gimnazială nr. 169, Şcoala Gimnazială Sfântul Andrei nr. 172, Şcoala Gimnazială nr. 167, Şcoala Gimnazială nr. 142, Şcoala Gimnazială Nr. 117.
Odată cu debutul anului şcolar, centrele de zi care funcţionează în incinta Şcolilor nr. 167, nr. 168 şi nr. 279 din Sectorul 6 îşi vor deschide porţile din nou pentru copiii din învăţământul primar.
Iniţiat cu sprijinul Primăriei Sectorului 6, proiectul ”Centre de zi” oferă copiilor din clasele 0-4 îngrijire complexă în afara orelor de curs, în scopul sprijinirii familiilor şi prevenirii abandonului şcolar.
Programul beneficiază de pregătirea unui personal specializat, alcătuit din psihologi, asistenţi sociali şi educatori. În cadrul celor trei centre, copiii au şansa de a socializa, de a-şi pregăti temele sub îndrumarea unui personal didactic calificat şi de a desfăşura activităţi menite să le dezvolte abilităţile şcolare şi extraşcolare. 
Proiectul include şi servirea mesei de prânz  în incinta spaţiului alocat activităţilor specifice. Activităţile sunt complementare programului şcolar obligatoriu, fiind destinate consolidării sferei de cunoştinţe a elevilor.

Copiii preşcolari

Prin parteneriatul dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Parohia „Acoperământul Maicii Domnului şi Sfântul Ioan Rusu”, Centrul de zi ”Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” oferă îngrijire de zi la standarde profesionale adecvate, servicii recreative, de îngrijire, hrană şi supraveghere pe timp de zi pentru copiii preşcolari. În anul şcolar 2014-2015, un număr de 50 de copii au frecventat acest centru.
De asemenea, prin parteneriatul cu Parohia Sfântul Andrei, o altă grădiniţă cu caracter social la nivelul comunităţii locale este Centrul Social Multifuncţional  ”Sfântul Andrei”, program destinat copiilor preşcolari aflaţi în dificultate. În anul şcolar 2014-2015, un număr de 121 de copii au frecventat acest centru.
Ambele Centre Sociale Multifuncţionale se  adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 7 ani care nu frecventează programul grădiniţelor de stat sau al grădiniţelor particulare fie din cauza numărului limitat de locuri, fie din motivul imposibilităţii de a plăti o taxă. 
Pentru copiii cu vârste cuprinse între 1 – 4 ani sunt înfiinţate şi 3 centre sociale multifuncţionale:
- Centrul social multifuncţional “Neghiniţă” 
- Centrul social multifuncţional “Harap Alb” 
- Centrul social multifuncţional "Pinochio" 
Pe parcursul anului şcolar 2014-2015 cele trei centre sociale multifuncţionale au oferit copiilor servicii specializate pentru creşterea, îngrijirea şi educaţia timpurie, după cum urmează :
- Centrul social multifuncţional “Neghiniţă”  - 232 copii
- Centrul social multifuncţional “Harap Alb” - 312 copii
- Centrul social multifuncţional "Pinochio"    - 209 copii

Centrele sunt modernizate în vederea îmbunătăţirii serviciilor sociale oferite în mod echilibrat în comunitate, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor din sector la astfel de servicii. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 vine în sprijinul cetăţenilor care au nevoie de consiliere psihologică prin patru cabinete pentru adulţi şi copii, care funcţionează în incinta Centrului Social Multifuncţional ”Harap-Alb”. Toate serviciile sunt gratuite.
De asemenea, bucureştenii au la dispoziţie serviciul de tip call-center cu specific de consiliere pe probleme psihosociale care funcţionează în intervalul orar  08.00 – 16.00 şi oferă consiliere psihologică, orientare şi informare pe probleme sociale unor persoane care au nevoie de îndrumare şi suport emoţional, făcând posibile intervenţii rapide în cazul unor situaţii urgente. Apelabil la numărul de telefon gratuit 0800.824.453, serviciul se adresează unor categorii sociale vulnerabile, precum familii cu probleme psiho-sociale, persoane cu handicap, grupuri ameninţate de excluziune sau marginalizare, copii sau tineri în pericol de abandon şcolar.