Publicat: 25 Octombrie, 2019 - 10:12
Share

Joi 24 octombrie, 2019, Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) a reunit reprezentanţi ai unor instituţii naţionale şi organizaţii internaţionale demarând o campanie de informare şi conştientizare în rândul tineretului cu privire la modul în care sunt percepuţi refugiaţii şi migranţii atât în societatea românească, cât şi în alte state ale Uniunii Europene. Primul public ţintă ales - elevii Colegiului Naţional Spiru Haret din Bucureşti.

Nu întâmplător, evenimentul a avut loc chiar de Ziua Internaţională a ONU de anul acesta, când se aniversează şi 74 de ani de la Carta ONU. "Acţionăm în sprijinul drepturilor omului şi al egalităţii între sexe şi ne opunem urii, oricare ar fi formele de manifestare ale acesteia. (...) Ne străduim să menţinem pacea şi venim în ajutorul a milioane de oameni aflaţi în mijlocul conflictelor armate." (din mesajul Secretarului General ONU, Antonio Guterres, Ziua ONU, 2019)

În întreaga lume există în prezent 70,8 milioane de oameni strămutaţi forţat - în fiecare minut 25 de oameni sunt siliţi să fugă din ţara lor.

Au fost prezentate şi dezbătute aspecte privind provocările şi oportunităţile integării în societate a migranţilor şi refugiaţilor precum şi activitatea de protecţie şi promovare a drepturilor acestora, accesul la justiţie, lupta cu prejudecăţile, dar şi importanţa contribuţiei lor în viaţa comunităţii.

Ermina Mihai, reprezentat al Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI) a adus in discuţie rolul şi importanţa IGI în gestionarea fenomenului migraţionist, cu accent pe integrarea străinilor in ţara noastră. Migraţia a existat dintotdeauna şi cunoaşte noi valenţe, atât în complexitate cât şi în dinamică, iar misiunea poliţiştilor de imigrări este de a face faţă tuturor provocărilor lumii actuale.

Gabriela Leu de la Agenţia ONU pentru Refugiaţi din România a prezentat un scurt istoric al înfiinţării UNHCR după cel de al doilea război mondial, precum şi tendinţele globale actuale, situaţia dramatică a persoanelor dezrădăcinate, prejudecăţile celor din ţările unde aceşti oameni sosesc să ceară sprijin, modalităţile prin care li se acordă protecţie. "Ce putem face pentru refugiaţi ?" - o întrebare la care tinerii s-au grăbit să găsească răspunsuri: voluntariat, donaţii, evenimente culturale pentru promovarea diveristăţii şi dezamorsarea prejudecăţilor, a atitudinilor rasiste şi xenofobe.

Reprezentantul Consiliului Naţional Român pentru Refugiaţi (CNRR) a prezentat, pe scurt, activitatea CNRR şi modalităţile prin care oferă asistenţă solicitanţilor de azil, refugiaţilor şi migranţilor, menţionând şi principalele impedimente cu care se confruntă aceste categorii de persoane: lipsa documentelor din ţara de origine, cunoaşterea limitată a limbii române, barierele culturale, etc. A adus în discuţie şi câteva exemple de implicare a comunităţii locale în facilitatea procesului de integrare al refugiaţilor în România: organizarea de evenimente culturale care promovează toleranţa şi a unor grupuri de sprijin pentru copiii refugiaţi.

A fi refugiat înseamnă să sfidezi toate obstacolele şi să iei asupra ta povara începutului de la zero. Reprezentanţii IRDO au îndemnat tinerii la reflecţie, pornind de la ideea că aceşti oameni au aceleaşi drepturi ca noi toţi şi au evocat personalităţi marcante din România şi din lume care au fost sau sunt în prezent refugiaţi. Poate exista o graniţă fină între a fi migrant sau refugiat, pentru că o persoană care emigrează din ţara natală la un anumit moment în deplină libertate, se poate confrunta cu situaţia ca între timp condiţiile din acea ţară să se schimbe dramatic, libertăţile să fie îngrădite şi chiar viaţa să îi fie pusă în pericol la înapoiere. Atunci acea persoană devine un potenţial refugiat. Iar dacă nu şi-ar putea redobândi drepturile pierdute sau încălcate, ar însemna un eşec al întregii umanităţi.

Evenimentul a fost organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări, UNHCR România şi Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi.

Tag-uri Nume: