Publicat: 21 Ianuarie, 2020 - 08:38
Share

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea SNRTL pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice, cât şi private, într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei aduce la cunoştinţa publicului textul următorului proiect de act normativ: Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice, cât şi private, într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 20.01.2020.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, la adresa de e-mail: [email protected], în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunţului.