Publicat: 10 Iulie, 2013 - 13:00
Share
Programul ambelor tabere!

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova anunţă organizarea în vacanţa de vară a acestui an a unui număr de două proiecte finanţate parţial sau integral din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, proiecte de interes major şi cu un mare impact în rândul tineretului.

Aceste două proiecte sunt structurate astfel:

1. Tabăra Tematică “ADVENTURE TEAM” Buşteni – Aventură şi agrement montan:

Programul se desfăşoară la Centrul de Agrement Buşteni (Vila “Şoimul” – capacitate 74 locuri/serie şi Vila “Crişul” – 40 locuri/serie), pe parcursul a 8 serii de tabără, organizate în perioada 24 iunie – 25 august, tariful practicat fiind 74 lei/zi/persoană (444 lei/sejur/persoană). Fiecare serie tematică va cuprinde 6 nopţi de cazare, 6 pensiuni complete şi program zilnic de activităţi educative (aproximativ 45 ore per serie).

Tabăra tematică este organizată începând cu vacanţa de vară a anului 2008 până în prezent, participanţii urmând a achita numai contravaloarea serviciilor turistice (cazare şi masă) prestate în centrul de agrement, costul serviciilor suplimentare de educaţie nonformală fiind asigurat din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului. Programul ce urmează a fi desfăşurat în fiecare zi de tabără va include diverse activităţi ce vor contribui în bună măsură la asigurarea educaţiei nonformale a copiilor şi tinerilor participanţi: iniţiere în orientarea turistică (orientare cu şi fără hartă sau busolă, recunoaşterea reperelor geografice în teren, parcurgerea unui traseu de iniţiere, concurs individual şi pe echipe), învăţarea unor noţiuni legate de măsurile de prim ajutor (prim ajutor în caz de accident, transportarea accidentatului, procurarea mijloacelor de transport necesare), aplicaţii teoretice şi practice privind viaţa în sălbăticie (construirea adăpostului pentru odihnă, identificarea potecilor marcate, aprinderea focului fără mijloace moderne), drumeţii tematice privind cunoaşterea florei şi faunei montane, noţiuni privind ecoturismul, jocuri de cabană cu caracter stimulativ şi multe surprize. Fiecare serie de tabără se va finaliza printr-o ceremonie de acordare a unor premii pentru fiecare participant, acestea constând în principal în diplome şi DVD-uri cu activităţile desfăşurate.

Numărul total de locuri aprobate pentru tabăra tematică este de 400 tineri participanţi. Până în prezent s-au înscris aproximativ 250 de elevi şi tineri din judeţele Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Dâmboviţa, Galaţi, Teleorman, Timiş, Vaslui, Vrancea şi Municipiul Bucureşti.

2. Tabăra Naţională “Tinerii voluntari în lupta antidrog” Buşteni – Ediţia I:

Tabăra naţională se va desfăşura la Centrul de Agrement Buşteni, pe parcursul a două serii, în perioada 27 august – 10 septembrie 2013, fiecare serie cuprinzând 6 nopţi de cazare, 6 pensiuni complete şi program zilnic de activităţi educative (aproximativ 45 ore per serie).

Tabăra este destinată unui număr de 200 tineri din toate zonele ţării, tineri interesaţi sau deja implicaţi în lupta împotriva consumului de droguri, ce a înregistrat în ţara noastră o creştere deosebit de alarmantă în ultimii ani.

Tabăra naţională este concepută ca un program de dezvoltare şi perfecţionare a voluntarilor antidrog din România şi va cuprinde activităţi specifice care să acopere nevoile de formare ale acestora atât din punct de vedere teoretic, cât mai ales practic. Obiectivul taberei îl reprezintă de fapt reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor din România prin formarea şi perfecţionarea unei reţele naţionale de 200 voluntari specializaţi în domeniul prevenirii consumului de droguri şi al promovării sănătăţii. La sfârşitul taberei, tinerii participanţi vor cunoaşte noţiunile de bază privind managementul de proiect şi vor avea experienţa scrierii unui proiect de promovare a sănătăţii şi a alternativelor sănătoase de petrecere a timpului liber.

Tabăra va cuprinde totodată şi jocuri in–door şi out–door, cu caracter stimulativ, precum şi concursuri antrenante pline de premii şi distracţie.

Toate costurile ocazionate de desfăşurarea proiectului (servicii de cazare, masă, consumabile, premii, colaboratori, etc.) vor fi acoperite din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, participanţii urmând a achita numai contravaloarea transportului de la localitatea de domiciliu până la centrul de agrement şi retur, precum şi costul eventualelor deplasări în zona staţiunilor montane şi intrările la obiectivele turistice.

Înscrierea participanţilor a început în primele zile ale lunii iulie şi se va finaliza la începutul lunii august. Criteriile de selecţie a candidaţilor, precum şi regulamentul taberei vor fi publicate în perioada imediat următoare pe site-ul nostru www.djstprahova.ro. În principiu, documentele necesare pentru ca un candidat să fie selectat sunt: curriculum vitae, copie a actului de identitate, diplome/certificate/adeverinţe care atestă cunoştinţele minime în domeniul temei proiectului, scrisoare de intenţie/eseu ce va cuprinde motivaţia de a participa la această tabără, precum şi un formular tip de înscriere ce va fi publicat şi va putea fi descărcat de pe site.

De asemenea, solicitanţii trebuie să fie elevi/tineri cuprinşi într-o formă de învăţământ, cu vârsta între 14 – 35 ani, să fie cetăţeni români cu domiciliul în România şi nu în ultimul rând să fie apţi din punct de vedere medical la activităţi ce presupun efort fizic.

Documentele vor fi transmise prin poştă, fax sau scanate prin e-mail, candidaţii admişi urmând a fi anunţaţi cu privire la participarea la tabăra naţională.
Trebuie precizat că tabere tematice şi naţionale se organizează şi în centre de agrement din alte judeţe, calendarul acestor tipuri de tabere putând fi consultat pe site-ul www.mts.ro.

PROGRAM TABĂRĂ TEMATICĂ “ADVENTURE TEAM” - VARA 2013 - CENTRUL DE AGREMENT BUŞTENI

Ziua 1:
10.00-17.00 – Primirea participanţilor
17.00-18.00 – Deschiderea oficială a taberei, salutul participanţilor
18.00-19.00 – Probleme organizatorice
19.00-20.00 – Cina
20.00-22.00 – “Echipa mea”- colaj

Ziua 2:
08.30-09.30 – Micul dejun
09.30-10.00 – Pregătirea pentru program
10.00-12.30 – Orientare turistică fără hartă şi busolă:
- reperul
- jocuri şi concursuri cu temă
12.30-13.00 – Odihnă
13.00-14.00 – Masa de prânz
14.00-15.00 – Odihnă
15.00-18.00 – Orientare turistică:
- prezentarea busolelor
- lucru cu busola de pe loc şi din teren
- parcurgerea unui traseu de orientare turistică însoţiţi de profesor
- jocuri
18.30-19.30 – Cina
20.00-22.00 – Jocuri de cabană

Ziua 3:
08.30-09.30 – Micul dejun
09.30-10.00 – Pregătirea pentru program
10.00-12.30 – Recapitulare orientare turistică
- jocuri
12.30-13.00 – Odihnă
13.00-14.00 – Masa de prânz
14.00-15.00 – Odihnă
15.00-18.00 – Concurs de orientare turistică pe echipe
18.30-19.30 – Cina
20.00-22.00 – Concurs de dans

Ziua 4:
08.30-09.30 – Micul dejun
09.30-10.00 – Pregătirea pentru program
10.00-12.30 – Concurs orientare turistică individual
12.30-13.00 – Odihnă
13.00-14.00 – Masa de prânz
14.00-15.00 – Odihnă
15.00-18.00 – Concurs de construit adăposturi în pădure – pe echipe, iniţiere tir cu arcul
18.30-19.30 – Cina
20.00-22.00 – Vizionare DVD tematic

Ziua 5:
08.30-09.30 – Micul dejun
09.30-10.00 – Pregătirea pentru program
10.00-12.30 – Concurs de construit bărcuţe
12.30-13.00 – Odihnă
13.00-14.00 – Masa de prânz
14.00-15.00 – Odihnă
15.00-18.00 – Oul zburător; măsuri de prim ajutor
18.30-19.30 – Cina
20.00-22.00 – Joc de cabană

Ziua 6:
08.30-09.30 – Micul dejun
09.30-10.00 – Pregătirea pentru program
10.00-12.30 – Drumeţie la Cascada Urlătoarea – lecţie de ecologizare
12.30-13.00 – Odihnă
13.00-14.00 – Masa de prânz
14.00-15.00 – Odihnă
15.00-18.00 – Concurs de tir cu arcul
18.30-19.30 – Cina
20.00-23.00 – Petrecere de adio

Ziua 7:
08.30-09.30 – Micul dejun
10.00-12.30 – Premierea câştigătorilor, înmânarea diplomelor de participare şi DVD-urilor
13.00-14.00 – Masa de prânz
14.00 – Încheierea organizată a taberei

Programul zilnic de activităţi poate suferi modificări datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, precum şi a altor evenimente neprevăzute.

PROGRAM TABĂRĂ NAŢIONALĂ “TINERII VOLUNTARI ÎN LUPTA ANTIDROG” - Centrul de Agrement BUŞTENI – 2013

Ziua 1:
10.00-17.00 – Primirea participanţilor
17.00-18.00 – Deschiderea oficială a taberei, salutul participanţilor
18.00-19.00 – Probleme organizatorice
19.00-20.00 – Cina
20.00-22.00 – Activitate “Rolul voluntariatului în prevenirea consumului de droguri”

Ziua 2:
08.30-09.30 – Micul dejun
09.30-10.00 – Pregătirea pentru program
10.00-12.30 – Activităţi cunoaştere grup: “Bingo uman”, “Ghici cine eşti!”, “Ce ştiu despre
tine?”
12.30-13.00 – Odihnă
13.00-14.00 – Masa de prânz
14.00-15.00 – Odihnă
15.00-18.00 – Activităţi cunoaştere personală/grup: “Câştigaţi cât puteţi de mult!”, “Semnalul
electric”
18.30-19.30 – Cina
20.00-22.00 – Managementul proiectelor antidrog (parte teoretică)

Ziua 3:
08.30-09.30 – Micul dejun
09.30-10.00 – Pregătirea pentru program
10.00-12.30 – Managementul proiectelor antidrog (aplicaţii)
12.30-13.00 – Odihnă
13.00-14.00 – Masa de prânz
14.00-15.00 – Odihnă
15.00-18.00 – Identificarea nevoilor tinerilor – strategii de prevenire a consumului de droguri
18.30-19.30 – Cina
20.00-22.00 – Vizionare film antidrog “Recviem pentru un vis”

Ziua 4:
08.30-09.30 – Micul dejun
09.30-10.00 – Pregătirea pentru program
10.00-12.30 – Activitate “Comunicarea în echipă” (parte teoretică)
12.30-13.00 – Odihnă
13.00-14.00 – Masa de prânz
14.00-15.00 – Odihnă
15.00-18.00 – Activităţi “Comunicarea în echipă” (aplicaţii: “Gardul electric”, “Spargerea de
coduri”, “Pânza de păianjen”)
18.30-19.30 – Cina
20.00-22.00 – Atelier de lucru “Natura versus consumul de droguri” – concepere proiect în
echipă

Ziua 5:
08.30-09.30 – Micul dejun
09.30-10.00 – Pregătirea pentru program
10.00-12.30 – Strategii de îmbunătăţire a comunicării în echipă (aplicaţii: “Forme din
frânghie”, “Râul de lavă”, “Turnul”)
12.30-13.00 – Odihnă
13.00-14.00 – Masa de prânz
14.00-15.00 – Odihnă
15.00-18.00 – Sport versus consum de droguri (organizare competiţii sportive între
participanţi)
18.30-19.30 – Cina
20.00-22.00 – Atelier de lucru “Natura versus consumul de droguri” – concepere proiect în
echipă

Ziua 6:
08.30-09.30 – Micul dejun
09.30-10.00 – Pregătirea pentru program
10.00-12.30 – Activităţi dezvoltare personală şi a lucrului în echipă: “Ţinta”, “Abigale”, “Oul”
12.30-13.00 – Odihnă
13.00-14.00 – Masa de prânz
14.00-15.00 – Odihnă
15.00-18.00 – Prezentarea proiectelor “Natura versus consumul de droguri”
18.30-19.30 – Cina
20.00-23.00 – Petrecere de adio “Sunt un Star!”

Ziua 7:
08.30-09.30 – Micul dejun
10.00-12.30 – Premierea câştigătorilor, înmânarea diplomelor de participare
13.00-14.00 – Masa de prânz
14.00 – Încheierea organizată a taberei

Programul zilnic de activităţi poate suferi modificări datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, precum şi a altor evenimente neprevăzute.
Informaţii suplimentare legate de condiţiile de cazare/masă, precum şi fotografii din Centrul de Agrement BUŞTENI se regăsesc pe site-ul www.djstprahova.ro la Secţiunea Tabere.
Participanţii au obligaţia de a prezenta la sosirea în centrul de agrement actul de identitate, datele fiindu-ne necesare în vederea completării Regulamentului de tabără, precum şi adeverinţă medicală şi aviz epidemiologic însoţit de dovada de vaccinare, documentele urmând a fi eliberate de medicul de familie cu 24 de ore înainte de data sosirii în tabără.