Luni, 25 Iunie, 2018 - 08:33

Reprezentanţii universităţilor Consorţiului Universitaria au subliniat, în cadrul lucrărilor desfăşurate în perioada 22-23 iunie 2018, la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, necesitatea adoptării unor măsuri legate de calitatea învăţământului superior, finanţarea acestuia, restricţiile şi obligaţiile financiare ale universităţilor, necesitatea reevaluării şcolilor doctorale şi a criteriilor de clasificare a universităţilor, importanţa depolitizării totale a conducerii Consiliului Naţional al Rectorilor (CNR), precum şi necesitatea modificării sistemului de votare existent la nivelul

Subscribe to Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS)