Miercuri, 30 Decembrie, 2020 - 09:23

Azi, 29 decembrie 2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a lansat în consultare publică:

* Hotărâre a Guvernului privind bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

Joi, 24 Decembrie, 2020 - 11:23

Prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020, aflat în coordonarea secretarului de stat Florin CREŢ şi pentru care Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei este Autoritate de Management, au fost semnate 53 de contracte de finanţare.

Joi, 24 Decembrie, 2020 - 10:23

Miercuri, , 23 decembrie, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a virat aproape 337 milioane de lei, în vederea decontării facturilor pentru 432 de obiective de investiţii realizate prin etapele I şi II ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL).

Situaţia plăţilor efectuate este disponibilă pe site-ul MLPDA, la link: https://mlpda.ro/pages/plati

* * *

Miercuri, 23 Decembrie, 2020 - 13:49

Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a semnat 21 de noi contracte de finanţare cu fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, în valoare totală de 148.445.153,10 lei.

Proiectele au ca principale obiective:

- dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universităţii din Oradea (jud. Bihor)

- Smart Industries - 31.703.395,18 lei;

Miercuri, 23 Decembrie, 2020 - 12:00

Prin Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, aflat în coordonarea secretarului de stat Florin CREŢ şi pentru care Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei este Autoritate de Management, s-au semnat 60 de contracte de finanţare.

Sâmbătă, 19 Decembrie, 2020 - 12:33

MLPDA, prin POR 2014-2020: peste 400 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii educaţionale, dezvoltare urbană şi creşterea competitivităţii unor firme

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei a semnat 59 de noi contracte de finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, în valoare totală de 407.179.682, 30 de lei, care vizează:

Marţi, 15 Decembrie, 2020 - 09:00

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a finalizat verificarea cererilor de rambursare pentru cea mai mare declaraţie de cheltuieli din anul 2020, de 164,09 milioane de euro, care va fi generată şi transmisă astăzi la Autoritatea de Certificare şi Plată pentru verificare şi, spre rambursare, Comisiei Europene, săptămâna următoare.

Vineri, 11 Decembrie, 2020 - 11:43

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă (AM POCA) 2014-2020, a organizat, în data de 10 decembrie 2020, evenimentul anual de informare al Programului Operaţional Capacitate Administrativă, cu tema "Dezvoltare locală susţinută prin POCA", în regim de videoconferinţă.

Joi, 10 Decembrie, 2020 - 11:48

Liviu Bostan, preşedintele Institutului Naţional de Administraţie (INA), a primit vizita Excelenţei Sale Laurence Auer, Ambasadoarea Franţei în România. Întâlnirea a avut loc în data de 9 decembrie 2020, fiind prezenţi: domnul Joseph Giustiniani, ataşat de cooperare - Ambasada Franţei şi director adjunct al Institutului Francez din România, doamna Alina Blei, director al Direcţiei programe de perfecţionare (INA) şi doamna Iuliana Leca, director al Direcţiei comunicare, proiecte, cooperare şi relaţii externe (INA).

Marţi, 8 Decembrie, 2020 - 10:12

Astăzi, 8 decembrie 2020, a avut loc, online, întâlnirea anuală a Comitetului Comun de Monitorizare a Programului Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei este Autoritate de Management pentru acest program, sub coordonarea secretarului de stat Florin CREŢ.

Vineri, 20 Noiembrie, 2020 - 13:41

Ieri, 19 noiembrie 2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a lansat în consultare publică:

* Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

https://bit.ly/2IJKtVD

Serviciul Comunicare
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţie

Miercuri, 18 Noiembrie, 2020 - 12:43

CONFERINŢA DE PREZENTARE a proiectului "Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu, în vederea creşterii calităţii serviciului public de poliţie locală", cod SIPOCA 722/MySMIS2014+ 129988

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), în calitate de Beneficiar, implementează proiectul "Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu, în vederea creşterii calităţii serviciului public de poliţie locală" cod SIPOCA 722.

Luni, 16 Noiembrie, 2020 - 13:28

Institutul Naţional de Administraţie (INA), instituţie publică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, lansează astăzi, 16 noiembrie 2020, programul de perfecţionare profesională online "Managementul administraţiei publice locale", cu acces gratuit pentru noii aleşi locali.

Vineri, 13 Noiembrie, 2020 - 09:34

Joi, , 12 noiembrie, la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, a avut loc şedinţa Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional, la finalul căreia au rezultat următoarele concluzii:

Joi, 5 Noiembrie, 2020 - 09:12

Miercuri, 04 noiembrie 2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a lansat in consultare publică:

* Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia
în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ https://bit.ly/3kXjx2r

Miercuri, 4 Noiembrie, 2020 - 10:17

Joi, 5 noiembrie, la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, va avea loc o nouă ședință a Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes național și locuințe, în cadrul căreia va fi prezentat și supus avizării studiul de fezabilitate pentru construcția liniei 4 de metrou: Lac Străulești – Gara Progresul. Tronsonul Gara de Nord – Gara Progresul.

Vineri, 30 Octombrie, 2020 - 10:23

Săptămâna viitoare, la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, va avea loc şedinţa Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, în cadrul căreia vor fi prezentate şi supuse avizării studiile de fezabilitate pentru 4 obiective deosebit de importante din domeniul sănătăţii.

Proiectele au în vedere:

Joi, 29 Octombrie, 2020 - 10:45

Ieri, 28 octombrie 2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a lansat in consultare publică:

* Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei: https://bit.ly/2G7Z4bY

Luni, 26 Octombrie, 2020 - 13:08

Transportul public de călători din municipiile Alba Iulia, Buzău, Constanţa şi Ploieşti se va desfăşura în condiţii moderne, cu autobuze electrice, ca urmare a finalizării, de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), a procedurii de atribuire a achiziţiei publice (fără contestaţii) pentru 51 autobuze electrice de cca. 12 m destinate transportului public urban de călători în relief de şes.

Vineri, 23 Octombrie, 2020 - 13:38

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Autoritatea de Management a Programului Operaţional Capacitate Administrativă (AM POCA), a organizat, în perioada 20-22 octombrie 2020, o sesiune de formare cu tema MySMIS, în cadrul proiectului Sprijin pentru activităţile de publicitate, informare şi comunicare ale AM POCA, cod SIPOCA 38, cod MySMIS 122485.

Vineri, 23 Octombrie, 2020 - 10:23

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei a semnat 39 de noi contracte de finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, care au ca beneficiari atât unităţi administrativ-teritoriale, cât şi întreprinderi mici şi mijlocii.

Proiectele, în valoare totală de 109.973.616,01 lei, au ca obiective:

* înfiinţare infrastructură preşcolară în comuna Chiajna (jud. Ilfov) - grădiniţă cu program prelungit branşamente, utilităţi, împrejmuire, amenajare
incintă şi organizare de şantier - 9.475.667,13 lei;

Miercuri, 21 Octombrie, 2020 - 08:51

Ieri, 20 octombrie 2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a lansat în consultare publică:

* Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemei comunei Miloşeşti, judeţul Ialomiţa https://bit.ly/34f09I7

* Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemei municipiului Miercurea Ciuc, judeţul Harghita https://bit.ly/2TdLN4M

Serviciul Comunicare
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

Vineri, 16 Octombrie, 2020 - 11:49

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Autoritatea de Management a Programului Operaţional Capacitate Administrativă (AM POCA) a organizat, în perioada 13-15 octombrie 2020, o sesiune de formare privind implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, în cadrul proiectului Sprijin pentru activităţile de publicitate, informare şi comunicare ale AM POCA (cod SIPOCA 38, cod MySMIS 122485).

Marţi, 13 Octombrie, 2020 - 09:20

Azi, 12 octombrie 2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a lansat în consultare publică:

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediul Unităţii Militare 0623 Braşov" https://bit.ly/36XeR8E

Serviciul Comunicare
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

Vineri, 9 Octombrie, 2020 - 11:45

În şedinţa de ieri, 8 octombrie, Guvernul a aprobat alocarea sumei de 4,794 de milioane de lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru localităţi din cinci judeţe afectate de calamităţi naturale.

Astfel, vor fi repartizate fonduri pentru judeţele Alba, Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş şi Timiş, în vederea refacerii infrastructurii hidrotehnice, a terasamentelor şi malurilor de apărare, a drumurilor judeţene şi comunale, a podurilor, podeţelor, digurilor şi punţilor pietonale.

Joi, 8 Octombrie, 2020 - 11:29

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei a semnat 44 de noi contracte de finanţare din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, derulat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA).

Contractele, în valoare totală de 153.679.804,67 lei, au ca beneficiari unităţi administrativ-teritoriale şi întreprinderi mici şi mijlocii şi vizează:

- realizarea unui centru intermodal de transport al municipiului Buzău (jud. Buzău), integrat cu sistem park-and-ride - 12.740.582,89 lei;

Luni, 5 Octombrie, 2020 - 13:55

Institutul Naţional de Administraţie (INA), aflat în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, lansează, astăzi, 5 octombrie, două chestionare online privind evaluarea oportunităţii flexibilizării modului şi a timpului de lucru în administraţia publică. Acestea se vor aplica la nivel naţional şi sunt destinate personalului cu funcţii de execuţie şi de conducere din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din România.

Joi, 1 Octombrie, 2020 - 11:53

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR), informează potenţialii beneficiari cu privire la prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul POR/8/8.1/B/1/7 regiuni din cadrul Axei prioritare 8 ("Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale"), Prioritatea de investiţii 8.1 ("Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea so

Miercuri, 30 Septembrie, 2020 - 13:44

17 noi proiecte vor primi finanţare europeană, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, derulat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA).

Contractele semnate la MLPDA, în valoare totală de 97.334.694,38 de lei, au ca beneficiari instituţii de învăţământ şi întreprinderi mici şi mijlocii şi vizează:

reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai din Ploieşti (jud. Prahova) - 14.861.011,89 lei;

Vineri, 25 Septembrie, 2020 - 13:29

Programul România-Republica Moldova 2014-2020: contracte în valoare de 2,8 milioane de euro semnate de MLPDA, în ultima săptămână

În cadrul Programului Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, au fost semnate, în ultima săptămână, contracte de tip SOFT, în valoare de 2,8 milioane de euro, care vor fi derulate de beneficiari din România, împreună cu parteneri din Republica Moldova.

Subscribe to Dezvoltării şi Administraţiei