Marţi, 19 Mai, 2020 - 11:57

Proiectul "Sănătatea ta contează! Modernizarea spitalelor orăşeneşti din Zimnicea şi Svishtov" este finanţat prin Programului INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 5 "O regiune eficientă", Obiectivul Specific 5.1. "Creşterea capacităţii şi eficienţei instituţiilor publice în contextul cooperării transfrontaliere" şi a fost implementat de Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) - Oraşul Zimnicea (România) şi Municipiul Svishtov (Bulgaria).

Vineri, 15 Mai, 2020 - 11:08

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a publicat, în data de 14.05.2020, varianta supusă consultării publice a Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 2.2. "Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor"- un nou apel de proiecte.

Marţi, 5 Mai, 2020 - 09:47

Ion Ştefan, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei a semnat, astăzi, 4 mai, contracte de finanţare, prin Programul Operaţional Regional (POR)
2014-2020, care vizează:

* reabilitarea şi modernizare mai multor săli de studiu din cadrul facultăţilor cu profil electric care aparţin Universităţii din Craiova;

* extinderea şi echiparea clădirii Corp A şi demolarea parţială a clădirii corp B care aparţin Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad;

Joi, 30 Aprilie, 2020 - 13:40

Ion Ştefan, ministrul lucrărilor publice, în prezenţa domnului Florin Şari, manager proiect UEFA EURO 2020, din partea Federaţiei Române de Fotbal, a reînnoit garanţiile asumate cu privire la buna desfăşurare a Campionatului European de fotbal, respectiv: asumarea politicilor de interzicere a fumatului pe stadioane, facilitarea accesului la evenimente sportive a persoanelor cu dizabilităţi şi asigurarea transportului în comun gratuit pentru posesorii de bilete (acest din urmă punct este în parteneriat cu Primăria Capitalei).

Miercuri, 29 Aprilie, 2020 - 09:37

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, sprijină în continuare autorităţile publice locale prin finanţarea de proiecte importante pentru comunitate.

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, Ion Ştefan, a semnat astăzi contractele de finanţare prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 pentru şapte proiecte care vor fi realizate în municipiile:

Luni, 27 Aprilie, 2020 - 13:45

Ion Ştefan, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, a semnat mai multe contracte pentru o serie de lucrări urgente, derulate de Compania Naţională de Investiţii, prin Subprogramul Lucrări în primă urgenţă, în mai multe localităţi din ţară, afectate de calamităţi naturale:

Vineri, 24 Aprilie, 2020 - 12:10
să se depună solicitări de modificare a cererilor de finanţare, pentru a utiliza potenţialele economii în realizarea de achiziţii legate de lupta împotriva Covid-19

În contextul stării de urgenţă ce a fost declarată pe teritoriul celor două ţări şi al necesităţii abordării în timp util a consecinţelor negative ale crizei actuale cauzate de pandemie, Autoritatea de Management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria a emis o instrucţiune pentru beneficiarii săi, cu privire la realizarea achiziţiilor necesare în lupta împotriva Covid-19.

Miercuri, 22 Aprilie, 2020 - 13:48

Luni, 21 aprilie 2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a lansat în consultare publică:

* Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea declasificării anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 694/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

https://bit.ly/2VtvvGU

Miercuri, 22 Aprilie, 2020 - 09:10

24 de contracte de investiţii finanţate prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 au fost semnate de ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, Ion Ştefan.

17 dintre acestea vizează proiecte care vor fi demarate în mai multe unităţi administrativ-teritoriale din România şi 7 investiţii au fost direcţionate către mai multe întreprinderi mici şi mijlocii (IMM).

Vineri, 10 Aprilie, 2020 - 12:54

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a virat, astăzi, 10 aprilie, 88 milioane de lei în conturile unită?ilor administrativ-teritoriale care au depus solicitări pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate pentru 190 obiective de investiţii, finanţate prin cele două etape ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL).

Situaţia plăţilor efectuate este disponibilă aici https://www.mlpda.ro/pages/plati.

Luni, 6 Aprilie, 2020 - 19:45

Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ştefan, a anunţat, luni, că până pe data de 15 aprilie, cel târziu, va fi dat ordinul începere a lucrărilor la Cazinoul din Constanţa, în condiţiile în care MLPDA a obţinut autorizaţia de construire.

Vineri, 3 Aprilie, 2020 - 12:44

Guvernul a aprobat, în şedinţa de ieri, 2 aprilie, Hotărârea privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea, reabilitarea termică şi modernizarea corpului C1 al sediului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din str. Dumitrache Banu, nr. 46, sector 2, Bucureşti.

Joi, 20 Februarie, 2020 - 08:57

MLPDA a lansat consultarea publică pentru următoarele proiecte de acte normative: - Ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei pentru completarea ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

Vineri, 14 Februarie, 2020 - 13:07
institutie publica aflata sub autoritatea MLPDA

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei aduce la cunoştinţa publicului textul următorului proiect de act normativ: Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 14.02.2020.

Vineri, 14 Februarie, 2020 - 12:17

În continuarea demersului de transparentizare a activităţii Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), în vederea extinderii accesului la informaţiile publice de interes naţional şi local, MLPDA pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi rapoartele misiunilor de evaluare tematică a implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 2016 - 2020 la nivel local.

Miercuri, 5 Februarie, 2020 - 13:15

Ion Ştefan, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, s-a întâlnit astăzi, 5 februarie, cu Excelenţa Sa David Saranga, Ambasadorul Statului Israel în România.

Cei doi oficiali au apreciat excelentele relaţii bilaterale dintre cele două ţări, precum şi interesul manifestat în exploatarea pe mai departe a importantului potenţial de cooperare dintre România şi Israel.

Marţi, 4 Februarie, 2020 - 13:53

Marţi, 4 februarie, reprezentanţii Companiei Naţionale de Investiţii S.A. au semnat, în prezenţa domnului Ion Ştefan, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, 5 noi contracte de finanţare, în valoare totală de peste 47,3 milioane de lei.

Este vorba de:

- reabilitarea şi modernizarea sediului Tribunalului Hunedoara şi a Judecătoriei Deva (jud. Hunedoara);

- consolidarea versantului şi modernizarea DJ 293, Dumeni Havârna, km 8+100 - 9+000 (jud. Botoşani);

- refacerea unui sector de drum în comuna Ariceştii Zeletin (jud. Prahova);

Joi, 30 Ianuarie, 2020 - 13:18

Miercuri, 29 ianuarie, a avut loc la Bruxelles (Belgia) prima întâlnire a Comitetului Comun de Programare, în vederea pregătirii viitorului Program de cooperare în Bazinul Mării Negre aferent perioadei de programare 2021-2027, pentru care sunt eligibile zece state (Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Rep. Moldova, România, Fed. Rusă Turcia, Ucraina).

Marţi, 28 Ianuarie, 2020 - 16:40

Săptămâna trecută, la Vârşeţ, în Serbia, a avut loc cea de-a doua întâlnire a Grupului comun pentru programare. Au fost aprobate obiectivele de politică şi cele specifice care vor primi finanţare prin Programul de cooperare transfrontalieră la graniţa româno-sârbă în perioada 2021-2027.

Astfel, vor fi finanţate următoarele obiective de politică:

Luni, 27 Ianuarie, 2020 - 17:26

Șefii de Consilii Județene vor fi aleși din rândul consilierilor județeni și prin votul acestora, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență pus în dezbatere publică de Ministerul Lucrărilor publice, Dezvoltării și Administrației.

„​Alegerea directă a președinților consiliilor județene, în același registru cu cel pentru alegerea primarilor, reprezintă o afectare gravă a statutului constituțional și legal al acestora din urmă, prin dezvoltarea conceptului de „supra-primar””, se arată în nota de fundamentare a ordonanței.

Joi, 23 Ianuarie, 2020 - 13:42

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) va scoate la licitaţie, în anul 2020, 510 unităţi administrativ-teritoriale (UAT), care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF). În acest context, reprezentanţii ANCPI s-au întâlnit miercuri, 22 ianuarie 2020, cu membrii Uniunii Geodezilor din România (UGR), în scopul stabilirii măsurilor necesare pentru accelerarea PNCCF.

Miercuri, 22 Ianuarie, 2020 - 08:33

Până la 31 martie 2020, unităţile administrative-teritoriale (UAT) pot trimite la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA) solicitări de finanţare pentru proiecte de reabilitare, modernizare sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor.

Marţi, 21 Ianuarie, 2020 - 08:38

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea SNRTL pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice, cât şi private, într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050

Luni, 20 Ianuarie, 2020 - 13:54

Ion Ştefan, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, a avut astăzi, 20 ianuarie, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) şi experţi în fonduri europene din minister, privind stadiul Proiectului major "Creşterea gradului de acoperire şi de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România", inclus în AXA prioritară 11 din POR 2014-2020.

Vineri, 17 Ianuarie, 2020 - 09:23

88 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, vor fi construite în municipiul Mediaş (jud. Sibiu), prin Agenţia Naţională de Locuinţe (ANL) - instituţie aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA).

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii au fost aprobaţi în şedinţa de Guvern de astăzi, 16 ianuarie.

Joi, 9 Ianuarie, 2020 - 13:37

Miercuri, 08 ianuarie 2020, MLPDA a lansat consultarea publică pentru următoarele proiecte de acte normative:

- Hotărâre a Guvernului privind aprobarea modelului steagului oraşului Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ https://bit.ly/2N8IgSw

- Hotărâre a Guvernului privind aprobarea modelului steagului municipiului Feteşti, judeţul Ialomiţa https://bit.ly/36Dh2Lw

Marţi, 7 Ianuarie, 2020 - 12:51
sau IMM în parteneriat cu entităţile de inovare şi transfer tehnologic (ITT)

POR 2014-2020: Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 1.1, Operaţiunea C - IMM sau IMM în parteneriat cu entităţile de inovare şi transfer tehnologic (ITT) pentru investiţii de transfer tehnologic, în consultare publică

Marţi, 24 Decembrie, 2019 - 10:42

Guvernul României a aprobat, în şedinţa de ieri, 23 decembrie, alocarea sumei de 112.697 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru asigurarea cheltuielilor urgente necesare funcţionării primăriilor din alte 284 de LOCALITĂŢI din 29 de judeţe.

Vineri, 20 Decembrie, 2019 - 13:53

Vineri, 20 decembrie, în prezenţa ministrului Ion Ştefan, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei publice, a fost semnat contractul pentru "Consolidarea şi restaurarea Cazinoului din Constanţa''.

Vineri, 20 Decembrie, 2019 - 08:29

Săptămâna aceasta, s-au făcut plăţi pe Programul Operaţional Regional 2014-2020 de 58,7 milioane de euro, în timp ce pe Programul România-Ungaria s-au semnat documente pentru plata a 1,24 milioane de euro. Cu tot cu plăţile semnate în cursul acestei zile, pe acest program ajungem la 2,8 milioane de euro.

Subscribe to Dezvoltării şi Administraţiei