Luni, 17 Septembrie, 2018 - 09:05

Numărul total de nerezidenţi cazaţi în structurile de cazare turistică colective *)  în trimestrul II 2018 a fost de 793,0 mii, iar cheltuielile acestora s-au ridicat în total la 1937,7 milioane lei, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.
•    În semestrul I 2018 numărul de  turişti nerezidenţi cazaţi în structurile de cazare turistică colective a fost de 1273,4 mii, iar cheltuielile acestora s-au ridicat în total la 3067,9 milioane lei.

Vineri, 14 Septembrie, 2018 - 09:41

În luna iulie  2018, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor a crescut în termeni nominali faţă de luna precedentă atât ca serie brută cu 2,3% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,2%, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.

Vineri, 14 Septembrie, 2018 - 09:32

În luna iulie 2018, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut faţă de luna precedentă, ca serie brută cu 12,7%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut cu 9,1%, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.

    Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut ca serie brută cu 16,4% şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut cu 14,9%.

Vineri, 14 Septembrie, 2018 - 09:23

În luna iulie 2018, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut în termeni nominali faţă de luna precedentă ca serie brută cu 7,6%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a scăzut cu 1,1%, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.

Vineri, 14 Septembrie, 2018 - 09:16

La 1 mai 2018, faţă de aceeaşi dată a anului 2017, efectivele de porcine au scăzut cu 8,0% pe total şi cu 14,2% la efectivul matcă, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.

Joi, 13 Septembrie, 2018 - 09:23

În luna iulie 2018, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete faţă de luna precedentă a scăzut atât ca serie brută cu 1,4% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate  cu 3,6%, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei faţă de luna precedentă a crescut atât ca serie brută cu 15,3% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 6,1%.

Miercuri, 12 Septembrie, 2018 - 10:26

În trimestrul II 2018, numărul mediu de pensionari a fost de 5207 mii persoane, în scădere cu 16 mii persoane faţă de trimestrul precedent; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4680 mii persoane, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.
    pensia medie lunară (se determină luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de  pensionari - de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc.- plătite de diferite  case de pensii) a fost de 1122 lei, egală cu cea din trimestrul precedent; 

Marţi, 11 Septembrie, 2018 - 09:55

În luna iulie 2018, producţia industrială a scăzut faţă de luna precedentă cu 0,6% ca serie brută şi cu 3,0% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.

Marţi, 11 Septembrie, 2018 - 09:49

În perioada 1.I.-31.VII.2018, resursele de energie primară au crescut cu 2,6%, iar cele de energie electrică au scăzut cu 0,1% față de aceeași perioadă a anului precedent, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.

Principalele resurse de energie primară în perioada 1.I.-31.VII.2018, au totalizat 19794,7 mii tone echivalent petrol  (tep), în creștere cu 506,2 mii tep faţă de perioada 1.I.-31.VII.2017. 

Marţi, 11 Septembrie, 2018 - 09:31

Preţurile de consum în luna august 2018 comparativ cu luna august 2017 au crescut cu 5,1%. Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 4,7%, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.
    Rata medie a inflaţiei în ultimele 12 luni (septembrie 2017 – august 2018) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2016 – august 2017), calculată pe baza IPC, este 4,2%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este 3,5%.

Luni, 10 Septembrie, 2018 - 10:14

În luna iulie 2018, cantitatea de lapte de vacă colectată de la exploataţiile agricole şi centrele de colectare de către unităţile procesatoare a crescut cu 1,6% faţă de luna iunie 2018 și cu 9,6% faţă de luna iulie 2017, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică.

Luni, 10 Septembrie, 2018 - 09:57

În perioada 1.I-31.VII 2018, exporturile FOB au însumat 39878,0 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 47455,0 milioane euro, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică.
    În perioada 1.I-31.VII 2018, exporturile au crescut cu 10,4%, iar importurile cu 10,5%, comparativ cu perioada 1.I-31.VII 2017.
    Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1.I-31.VII 2018 a fost de 7577,0 milioane euro, mai mare cu 766,5 milioane euro decât cel înregistrat în perioada 1.I-31.VII 2017.

Vineri, 7 Septembrie, 2018 - 10:19

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2017, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 4,1% pe seria brută şi cu 4,2% pe seria ajustată sezonier, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică.  
•    În semestrul I 2018, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2017, cu 4,0%, pe seria brută şi cu 4,2% pe seria ajustată sezonier.

Vineri, 7 Septembrie, 2018 - 10:10

În luna iulie 2018, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4510 lei, cu 0,4% mai mic decât în luna iunie 2018, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică. 
    Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2708 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 13 lei     (-0,5%).
    Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (6566 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1575 lei).

Vineri, 7 Septembrie, 2018 - 09:57

În trimestrul II 2018 au fost date în folosinţă 12742 locuinţe, în scădere cu 231 locuinţe, faţă de trimestrul II 2017, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică. 
•    În semestrul I 2018 au fost date în folosinţă 23015 locuinţe, în scădere cu 42 locuinţe, faţă de  semestrul I 2017.
Pe medii de rezidenţă, în trimestrul II 2018, cele mai multe locuinţe au fost construite în mediul urban (54,8%).

Vineri, 7 Septembrie, 2018 - 09:45

În trimestrul II 2018 investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 17922,1 milioane lei fiind în scădere cu 0,2%, comparativ cu trimestrul II 2017, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică.                                            
    În semestrul I 2018 investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 33602,7 milioane lei fiind în creștere cu 5,8%, comparativ cu semestrul I 2017.

Vineri, 7 Septembrie, 2018 - 09:36

În luna iulie 2018 faţă de luna iunie 2018, numărul sacrificărilor şi greutatea în carcasă au crescut la porcine şi la păsări, iar la bovine şi la ovine şi caprine au scăzut, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică.                                                                                                                                                     

Luni, 3 Septembrie, 2018 - 10:05

În trimestrul II 2018 costul orar al forţei de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o rată de creştere de 9,36% faţă de trimestrul precedent şi de 15,60% faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.

Vineri, 31 August, 2018 - 10:03

Rata şomajului** în luna iulie 2018 a fost egalǎ cu cea înregistrată în luna precedentă (4,2%), informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică.
    Rata şomajului la bărbaţi a fost cu 1,3 puncte procentuale mai mare decât la femei.
Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna iulie a anului 2018 a fost de 386 mii persoane, în creştere față de luna precedentă (377 mii persoane), dar în scǎdere față de aceeaşi lună a anului anterior (453 mii persoane).

Marţi, 28 August, 2018 - 09:33

În cadrul anchetei de conjunctură din luna august 2018, managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni, relativă stabilitate a volumului producţiei (sold conjunctural +5%), informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.

Marţi, 14 August, 2018 - 10:03

În luna iunie 2018, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, faţă de luna precedentă, ca serie brută cu 14,6%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut cu 0,8%, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică. 

    Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul lucrărilor de construcţii, a crescut ca serie brută cu 0,9% şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a crescut cu 2,0%.

Marţi, 14 August, 2018 - 09:51

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2017, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 4,1% pe seria brută şi cu 4,2% pe seria ajustată sezonier, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică. 
•    In semestrul I 2018, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2017, cu 4,0%, pe seria brută şi cu 4,2% pe seria ajustată sezonier.

Marţi, 14 August, 2018 - 09:43

În luna iunie 2018, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, în termeni nominali, faţă de luna precedentă a crescut atât ca serie brută cu 3,6% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,1%, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică. 

Luni, 13 August, 2018 - 09:09

În luna iunie 2018, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete faţă de luna precedentă a scăzut atât ca serie brută cu 0,3% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,4%, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei faţă de luna precedentă a crescut ca serie brută cu 3,1%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a scăzut cu 0,8%.

Vineri, 10 August, 2018 - 10:13

În luna iunie 2018, producţia industrială a scăzut faţă de luna precedentă cu 0,9% ca serie brută şi a crescut cu 1,6% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.
    Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, producţia industrială a crescut atât ca serie brută  (+4,6%) cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate (+6,7%).

Vineri, 10 August, 2018 - 10:06

Preţurile de consum în luna iulie 2018 comparativ cu luna iulie 2017 au crescut cu 4,6%. Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 4,3%, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.

    Rata medie a inflaţiei în ultimele 12 luni (august 2017 – iulie 2018) faţă de precedentele 12 luni (august 2016 – iulie 2017), calculată pe baza IPC, este 3,9%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este 3,2%.

Vineri, 10 August, 2018 - 09:55

În perioada 1.I.-30.VI. 2018, resursele de energie primară au crescut cu 4,5%, iar cele de energie electrică au scăzut cu 0,5% față de aceeași perioadă a anului precedent, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.

Principalele resurse de energie primară în perioada 1.I.-30.VI.2018, au totalizat 17044,7 mii tone echivalent petrol  (tep), în creștere cu 739,3 mii tep faţă de perioada 1.I.-30.VI.2017. 

Vineri, 10 August, 2018 - 09:48

În luna iunie 2018, cantitatea de lapte de vacă colectată de la exploataţiile agricole şi  centrele de colectare de către unităţile procesatoare a scăzut cu 5,8% faţă de luna mai 2018 și a crescut cu 2,5% faţă de luna iunie 2017, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.

Vineri, 10 August, 2018 - 09:38

Mişcarea naturală a populaţiei în luna iunie 2018
    În luna iunie 2018 numărul naşterilor a scăzut faţă de luna mai 2018, informează un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.
    Numărul deceselor şi numărul deceselor copiilor sub un an au scăzut faţă de luna precedentă;
    Numărul căsătoriilor a fost mai mare, iar numărul divorţurilor mai mic faţă de luna anterioară.

Luna iunie 2018 faţă de luna mai 2018

Miercuri, 8 August, 2018 - 09:40

În luna iunie 2018 faţă de luna mai 2018, numărul sacrificărilor a crescut la ovine şi caprine, iar la bovine, la porcine şi la păsări a scăzut; greutatea în carcasă a crescut la ovine şi caprine, a rămas constantă la bovine, iar la porcine şi la păsări a scăzut, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică.

Subscribe to Institutul Național de Statistică