Miercuri, 30 Decembrie, 2020 - 09:23

Azi, 29 decembrie 2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a lansat în consultare publică:

* Hotărâre a Guvernului privind bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

Joi, 24 Decembrie, 2020 - 11:23

Prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020, aflat în coordonarea secretarului de stat Florin CREŢ şi pentru care Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei este Autoritate de Management, au fost semnate 53 de contracte de finanţare.

Joi, 24 Decembrie, 2020 - 10:23

Miercuri, , 23 decembrie, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a virat aproape 337 milioane de lei, în vederea decontării facturilor pentru 432 de obiective de investiţii realizate prin etapele I şi II ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL).

Situaţia plăţilor efectuate este disponibilă pe site-ul MLPDA, la link: https://mlpda.ro/pages/plati

* * *

Miercuri, 23 Decembrie, 2020 - 12:00

Prin Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, aflat în coordonarea secretarului de stat Florin CREŢ şi pentru care Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei este Autoritate de Management, s-au semnat 60 de contracte de finanţare.

Sâmbătă, 19 Decembrie, 2020 - 12:33

MLPDA, prin POR 2014-2020: peste 400 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii educaţionale, dezvoltare urbană şi creşterea competitivităţii unor firme

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei a semnat 59 de noi contracte de finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, în valoare totală de 407.179.682, 30 de lei, care vizează:

Marţi, 15 Decembrie, 2020 - 09:00

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a finalizat verificarea cererilor de rambursare pentru cea mai mare declaraţie de cheltuieli din anul 2020, de 164,09 milioane de euro, care va fi generată şi transmisă astăzi la Autoritatea de Certificare şi Plată pentru verificare şi, spre rambursare, Comisiei Europene, săptămâna următoare.

Vineri, 11 Decembrie, 2020 - 11:43

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă (AM POCA) 2014-2020, a organizat, în data de 10 decembrie 2020, evenimentul anual de informare al Programului Operaţional Capacitate Administrativă, cu tema "Dezvoltare locală susţinută prin POCA", în regim de videoconferinţă.

Joi, 10 Decembrie, 2020 - 11:48

Liviu Bostan, preşedintele Institutului Naţional de Administraţie (INA), a primit vizita Excelenţei Sale Laurence Auer, Ambasadoarea Franţei în România. Întâlnirea a avut loc în data de 9 decembrie 2020, fiind prezenţi: domnul Joseph Giustiniani, ataşat de cooperare - Ambasada Franţei şi director adjunct al Institutului Francez din România, doamna Alina Blei, director al Direcţiei programe de perfecţionare (INA) şi doamna Iuliana Leca, director al Direcţiei comunicare, proiecte, cooperare şi relaţii externe (INA).

Marţi, 8 Decembrie, 2020 - 10:12

Astăzi, 8 decembrie 2020, a avut loc, online, întâlnirea anuală a Comitetului Comun de Monitorizare a Programului Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei este Autoritate de Management pentru acest program, sub coordonarea secretarului de stat Florin CREŢ.

Vineri, 4 Decembrie, 2020 - 09:36

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA) va propune, în primă lectură, în şedinţa de Guvern care va avea loc vineri, 4 decembrie, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa I.

Vineri, 27 Noiembrie, 2020 - 11:54

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA) a finalizat analiza privind stadiul problematicii riscului seismic al clădirilor existente din perspectiva cadrului legislativ, a capacităţii instituţionale, a mecanismelor şi a programelor de finanţare existente.

Concluziile pot fi valorificate imediat prin:

Vineri, 20 Noiembrie, 2020 - 13:41

Ieri, 19 noiembrie 2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a lansat în consultare publică:

* Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

https://bit.ly/2IJKtVD

Serviciul Comunicare
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţie

Miercuri, 18 Noiembrie, 2020 - 13:50

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA) organizează, în această lună, în colaborare cu Agenţia Naţională de Integritate (ANI), opt sesiuni de instruire online pentru angajaţii din administraţia publică locală şi aleşi locali în domeniul integrităţii.

Peste 550 de reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale s-au înscris în cadrul acestui program, susţinut de experţi în domeniu din cadrul celor două instituţii.

Miercuri, 18 Noiembrie, 2020 - 12:43

CONFERINŢA DE PREZENTARE a proiectului "Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu, în vederea creşterii calităţii serviciului public de poliţie locală", cod SIPOCA 722/MySMIS2014+ 129988

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), în calitate de Beneficiar, implementează proiectul "Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu, în vederea creşterii calităţii serviciului public de poliţie locală" cod SIPOCA 722.

Luni, 16 Noiembrie, 2020 - 13:28

Institutul Naţional de Administraţie (INA), instituţie publică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, lansează astăzi, 16 noiembrie 2020, programul de perfecţionare profesională online "Managementul administraţiei publice locale", cu acces gratuit pentru noii aleşi locali.

Vineri, 13 Noiembrie, 2020 - 09:34

Joi, , 12 noiembrie, la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, a avut loc şedinţa Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional, la finalul căreia au rezultat următoarele concluzii:

Joi, 5 Noiembrie, 2020 - 09:12

Miercuri, 04 noiembrie 2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a lansat in consultare publică:

* Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia
în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ https://bit.ly/3kXjx2r

Miercuri, 4 Noiembrie, 2020 - 17:00

Studiul de fezabilitate pentru construcţia liniei 4 de metrou Lac Străuleşti - Gara Progresul, tronsonul Gara de Nord - Gara Progresul, va fi discutat, joi, într-o şedinţă a Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA).

Miercuri, 4 Noiembrie, 2020 - 10:17

Joi, 5 noiembrie, la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, va avea loc o nouă ședință a Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes național și locuințe, în cadrul căreia va fi prezentat și supus avizării studiul de fezabilitate pentru construcția liniei 4 de metrou: Lac Străulești – Gara Progresul. Tronsonul Gara de Nord – Gara Progresul.

Vineri, 30 Octombrie, 2020 - 10:23

Săptămâna viitoare, la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, va avea loc şedinţa Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, în cadrul căreia vor fi prezentate şi supuse avizării studiile de fezabilitate pentru 4 obiective deosebit de importante din domeniul sănătăţii.

Proiectele au în vedere:

Joi, 29 Octombrie, 2020 - 10:45

Ieri, 28 octombrie 2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a lansat in consultare publică:

* Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei: https://bit.ly/2G7Z4bY

Luni, 26 Octombrie, 2020 - 13:08

Transportul public de călători din municipiile Alba Iulia, Buzău, Constanţa şi Ploieşti se va desfăşura în condiţii moderne, cu autobuze electrice, ca urmare a finalizării, de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), a procedurii de atribuire a achiziţiei publice (fără contestaţii) pentru 51 autobuze electrice de cca. 12 m destinate transportului public urban de călători în relief de şes.

Vineri, 23 Octombrie, 2020 - 13:38

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Autoritatea de Management a Programului Operaţional Capacitate Administrativă (AM POCA), a organizat, în perioada 20-22 octombrie 2020, o sesiune de formare cu tema MySMIS, în cadrul proiectului Sprijin pentru activităţile de publicitate, informare şi comunicare ale AM POCA, cod SIPOCA 38, cod MySMIS 122485.

Vineri, 23 Octombrie, 2020 - 10:23

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei a semnat 39 de noi contracte de finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, care au ca beneficiari atât unităţi administrativ-teritoriale, cât şi întreprinderi mici şi mijlocii.

Proiectele, în valoare totală de 109.973.616,01 lei, au ca obiective:

* înfiinţare infrastructură preşcolară în comuna Chiajna (jud. Ilfov) - grădiniţă cu program prelungit branşamente, utilităţi, împrejmuire, amenajare
incintă şi organizare de şantier - 9.475.667,13 lei;

Miercuri, 21 Octombrie, 2020 - 13:38

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA) derulează, în perioada octombrie - noiembrie 2020, campania de conştientizare a personalului din administraţia publică locală (aleşi locali, funcţionari publici, personal contractual) cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le are în exercitarea funcţiei, în scopul prevenirii faptelor de corupţie "Am ales integritatea!".

Miercuri, 21 Octombrie, 2020 - 08:51

Ieri, 20 octombrie 2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a lansat în consultare publică:

* Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemei comunei Miloşeşti, judeţul Ialomiţa https://bit.ly/34f09I7

* Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemei municipiului Miercurea Ciuc, judeţul Harghita https://bit.ly/2TdLN4M

Serviciul Comunicare
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

Luni, 19 Octombrie, 2020 - 09:33

Serviciile de sănătate, poluarea aerului şi infrastructura rutieră sunt cele mai importante trei probleme urbane rezultate în urma unui sondaj la care au participat peste 13.000 de locuitori din 41 de localităţi urbane din România. Modelat după Eurobarometrul Flash al Comisiei Europene, acest sondaj este primul barometru urban din istoria României. Barometrul urban a fost dezvoltat în cadrul proiectului de elaborare a Politicii Urbane a României, derulat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi Banca Mondială, în cadrul unui acord de asistenţă tehnică.

Vineri, 16 Octombrie, 2020 - 11:49

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Autoritatea de Management a Programului Operaţional Capacitate Administrativă (AM POCA) a organizat, în perioada 13-15 octombrie 2020, o sesiune de formare privind implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, în cadrul proiectului Sprijin pentru activităţile de publicitate, informare şi comunicare ale AM POCA (cod SIPOCA 38, cod MySMIS 122485).

Joi, 15 Octombrie, 2020 - 13:53

Ion Ştefan, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, a participat, astăzi, 15 octombrie, împreună cu Ion Marcel Vela, ministrul afacerilor interne, şi Nelu Tătaru, ministrul sănătăţii, la recepţionarea lucrărilor realizate de Compania Naţională de Investiţii (CNI) pentru Spaţiul clinic de recuperare oncologică din localitatea Slatina-Nera, comuna Sasca Montană (judeţul Caraş-Severin).

Marţi, 13 Octombrie, 2020 - 09:20

Azi, 12 octombrie 2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a lansat în consultare publică:

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediul Unităţii Militare 0623 Braşov" https://bit.ly/36XeR8E

Serviciul Comunicare
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

Subscribe to Ministerul Lucrărilor Publice