Luni, 14 Octombrie, 2019 - 07:55

Luni, 14 octombrie, ora 17.00,din inițiativa și sub coordonarea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România va avea loc la Institutul Cultural Român Serata ”Eminescu, jurnalistul” .

Programul seratei este divers și incitant, afișul manifestării fiind edificator. Astfel, jurnalistul Miron Manega va deschide serata cu deja consacrata ”De la Eminescu cetire...”, urmând să aflăm informații inedite de la Clementina Timuș  despre Festivalul Internațional ”George Enescu”.

Vineri, 22 Martie, 2019 - 20:07

Duminică 24 martie,  la Academia de Studii Economice din Bucureşti, în Amfiteatrul I din clădirea Ion N. Angelescu, situată  pe Strada Căderea Bastiliei nr. 2-10, va avea loc, cu începere de la ora 10,30, ADUNAREA  GENERALĂ a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Scopul Adunării este prezentarea rapoartelor de activitate pe linie organizatorică, administrativă și financiară ale Uniunii, ca și acela de a trece în revistă activitățile desfășurate și în curs de desfășurare în anul 2019.

Luni, 4 Martie, 2019 - 12:55
După 68 de ani...

În seara zilei de 28 februarie, la granița dintre anotimpuri, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România a dat startul unei tradiții care s-a întrerupt în 1951: BALUL ZIARIȘTILOR.  A fost nu numai o sărbătoare în sine, ci și un exercițiu de unitate și coeziune a membrilor UZPR, dar și al gazetarilor în general, căci „Balul” a fost onorat și de ziariști nemembri ai Uniunii. A fost, deci, și o invitație indirectă de intrare în UZPR.

Luni, 25 Februarie, 2019 - 16:05

Cu prilejul sărbătorii unui veac de slujire întru utilitate socială a meșteșugarilor cuvântului înmuiat în cerneala de tipar, id est UZPR, în impunătorul Restaurant de la Cercului Militar Național București se va organiza în data de 28 februarie 2019 un bal de excepție, după trecerea a șapte decenii de la ultima petrecere dansantă a breslei.

Marţi, 12 Februarie, 2019 - 17:53

La împlinirea unui secol de existență a U.Z.P.R., se organizează, după 69 de ani de la ultima ințiativă de acest fel, o întâlnire de socializare ș ide petrecere plăcută a timpului împreună, la un BAL al ZIARIȘTILOR.

Evenimentul,care va avea loc în data de 28 februarie 2019, este programat lsă se desfășoare la Restaurantul Cercului  Militar Național București, cu începere de la ora 20,00. 

Duminică, 13 Ianuarie, 2019 - 08:25

După momentul de vârf al festivităților de preluare a președinției rotative de la Ateneu s-a instalat calmul.

Vineri, 11 Ianuarie, 2019 - 00:00

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România anunță un eveniment de mare însemnătate, prin care va marca împlinirea unui secol de activitate neîntreruptă a organizației: dezvelirea, în ziua de 11 ianuarie a.c., ora 11.00, a unei plăci omagiale pe clădirea care a găzduit, în urmă cu 100 de ani, înființarea primei organizații a ziariștilor profesioniști din România reîntregită. Acest lucru se întâmpla sub imboldul entuziasmului conferit de Marea Unire de la Alba Iulia.

Duminică, 6 Ianuarie, 2019 - 23:05

100 de ani de la înființarea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România

Duminică, 17 Iunie, 2018 - 17:21
Organizată în coproducție cu TVR 3

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România organizează, pe 22
iunie 2018, Gala Premiilor pe anul 2017.

UZPR a lansat concursul cu tema „LIMBA ROMÂNĂ, ÎNTREGITOARE DE
NEAM” pentru lucrările apărute ori difuzate în cursul anului 2017,
prilej de cultivare şi confirmare a valorilor jurnalismului românesc.

Au fost invitaţi să participe profesioniştii din mass-media, cât și
jurnaliştii români din ţările limitrofe şi diaspora românească.

Vineri, 4 Mai, 2018 - 20:14
Comentariu de Șerban Cionoff

 Sunt indivizi care, după ce și-au compromis numele sau, după caz, semnătura, în tot soiul de împrejurări murdare, aleg să se retragă din viața publică,încercând, astfel, să își facă uitate faptele rele. Alții,însă, recidivează, vroind, probabil, prin asta, să ne arate că puțin le pasă de oprobriul cu care colectivitatea le răsplătește faptele. Din această ultimă categorie face parte, se vede treaba, și Ion Petrescu, persoană care se recomandă a fi analist militar și cofondator al Clubului Român de Reflecție Euroatlantică.

Vineri, 4 Mai, 2018 - 15:56

Cine suntem, ce vrem și de ce

 

CINE SUNTEM

 

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România este o organizație profesională din care fac și pot face parte jurnaliști cetățeni români indiferent de etnie și jurnaliști etnici români din toată lumea, indiferent de țara în care se află, dacă aderă la principiile și statutul UZPR.

Luni, 2 Aprilie, 2018 - 22:14
Decizia ÎCCJ nr.10/19.02.2018  în Dosarul nr. 2657/1/2017

 

  • În conformitate cu Decizia ÎCCJ nr.10/19.02.2018  în Dosarul nr. 2657/1/2017, pensionarii militari nu sunt îndreptățiți să primească indemnizatia prevăzută de lege pentru membrii uniunilor de creație - respectiv Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.

ÎCCJ admite sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, formulată de Curtea de Apel Piteşti – Secţia I civilă şi stabileşte că:

Luni, 26 Martie, 2018 - 11:26
A apărut un nou număr al revistei Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România

În numerologie cifra 9, numărul la care a ajuns în prezent Revista UZP, în condiții grafice excelente, realizate de Ovidiu Zanfir, este asociată cu inteligența. Cu adevărat, într-un climat, am spune, de normalitate, acest nou număr confirmă inteligența breslei jurnaliștilor profesioniști, generatoare de atitudini constructive, din ce în ce mai puternică și vizibil mai solidară. După Adunarea Generală Extraordinară din 8 septembrie 2017, filialele UZP s-au repliat, devenind autentici “consilieri” pe probleme de relatare și zugrăvire a tabloului societal.

Subscribe to UZPR