Miercuri, 15 Mai, 2019 - 16:55

În urma acordului dintre Parlamentul European și Consiliu privind bugetul UE pentru 2019, Comisia Europeană propune in data de 15 mai,  să se adauge 100 de milioane EUR la programele emblematice ale UE Orizont 2020 și Erasmus+. Aceste fonduri suplimentare vor contribui la consolidarea răspunsului UE în fața unor provocări majore precum schimbările climatice și adaptarea în continuare a sectorului educației la nevoile pieței forței de muncă.

Subscribe to Günther H. Oettinger