18 octombrie 2021

Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (AP OSCE)