Publicat: 5 Noiembrie, 2015 - 14:23
Share
SIMPRACT - Tranziția de la școală la viața activă prin practică și crearea de întreprinderi simulate

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), în parteneriat cu Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR), organizează în perioada 6-7 noiembrie 2015 Târgul Naţional al Întreprinderilor Simulate – Ediția a III-a, în cadrul proiectului SIMPRACT - Tranziția de la școală la viața activă prin practică și crearea de întreprinderi simulate. Proiectul SIMPRACT este coordonat de CNIPMMR și implementat în parteneriat cu PTIR și cu 8 prestigioase universități din România: Academia de Studii Economice București (ASE), Universitatea „Ovidius” din Constanța, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea din Craiova, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. Proiectul și-a propus, printre altele, implicarea a 7000 de studenți cuprinși în sistemul național de învățământ, proveniți din cele 8 universități partenere, în activități de consiliere și orientare profesională directă. Dintre aceștia, 2250 de studenți vor fi implicați în stagii de practică în întreprinderi simulate, iar 500 de studenți vor participa la stagii de practică în întreprinderi reale. În cadrul proiectului au fost înființate 27 de întreprinderi simulate și aproximativ 1600 de studenți au finalizat activitățile de tip întreprindere simulată în primele două semestre universitare incluse în cadrul proiectului, iar în prezent își desfășoară stagiile în întreprinderi simulate seria a III-a de studenți. În perioada 6-7 noiembrie 2015, studenții vor avea ocazia să-și prezinte rezultatele activității lor de pe parcursul semestrul al III-lea în cadrul Târgului național al întreprinderilor simulate SIMPRACT – Ediția a III-a. Aproximativ 300 de studenți vor participa la târg, iar cele mai performante întreprinderi simulate vor fi răsplătite cu premii în bani.

Târgul întreprinderilor simulate va fi deschis de o ceremonie în cadrul căreia vor fi implicați ca speakeri: 
Dl. Florin Jianu – Președinte Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România 
Dl. Liviu Rogojinaru – Vicepreședinte Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România 
Dl. Mihnea Costoiu – Rector Universitatea Politehnica București 
Dna. Mihaela Ștefănescu - Inspector de specialitate CNDIPT 
Dna. Ana Maria Onu – Institutul Național pentru IMM-uri 
Dl. Răzvan Pascu – antreprenor

Evenimentul va avea loc în data de 6 noiembrie 2015, începând cu ora 10:30, la Rectoratul Universității Politehnica din București, Hol AN, parter, Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6.

Ceremonia de premiere a câştigătorilor Târgului Naţional al Întreprinderilor Simulate – Ediția a IIIa va avea loc în data de 7 noiembrie 2015, începând cu ora 12:00.

Proiectul SIMPRACT se derulează în perioada 1 aprilie 2014 – 15 decembrie 2015, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 și are un buget total de 17.384.209,71 lei.