Publicat: 27 Noiembrie, 2015 - 14:47

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, vineri, la finalul încheierii președinției române a APCEMN, că speră ca statele membre ale organizației să se întâlnească, în viitor, într-un spirit al cooperării.

"Desfășurarea cu succes a actualei sesiuni plenare, evident mai puțin momentul precedent (protestul delegaților Ucrainei față de discursul oficialului rus Sergey Naryshkin — n.r.), a fost posibilă datorită spiritului constructiv și de solidaritate pe care l-ați manifestat în timpul lucrărilor și pentru care vă adresez mulțumiri. Mi-aș dori ca, în viitor, spiritul în care ne întâlnim să fie unul al cooperării, al colaborării și nu al confruntării. Putem să avem diferențe de idei, de principii, dar cred că formele de manifestare trebuie să rămână cele ale dialogului civilizat. (...) Îmi exprim dorința și speranța ca proiectele președinției ruse, precum și abordarea concertată a anului viitor de către Adunare a problematicii refugiaților dintr-o triplă perspectivă — politică, economică și socială, se vor bucura de susținerea tuturor delegațiilor naționale. (...) Îmi exprim întreaga susținere pentru Declarația Adunării privind escaladarea terorismului internațional în lume, discutată și adoptată în cadrul acestei sesiuni, care s-a desfășurat într-un context geopolitic extrem de sensibil și complicat. Este cel de-al treilea document politic asumat de APCEMN prin care ne reafirmăm solidaritatea și hotărârea de a înfrunta împreună acest flagel care amenință pacea și securitatea națională. Recunoscând rolul central și responsabilitatea primordială a Organizației Națiunilor Unite în lupta împotriva terorismului, membrii Adunării își reiterează hotărârea de a-și coordona acțiunile pentru prevenirea și reprimarea actelor de terorism care reprezintă, indiferent de motivație și manifestări, acte criminale la adresa umanității", a declarat Tăriceanu.

 

Cea de-a 46-a Adunare Generală a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN)
 
În perioada 25-27 noiembrie 2015, s-a desfăşurat, sub patronajul Preşedintelui Senatului, domnul Călin Popescu-Tăriceanu, Preşedintele-în-exerciţiu a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN), cea de-a 46-a Adunare Generală a APCEMN.
 
Dezbaterea generală a APCEMN a fost consacrată implicării parlamentare în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în spaţiul Mării Negre, având în vedere importanţa participării corpurilor legislative din regiune la atingerea obiectivelor înscrise în Agenda de Dezvoltare post-2015.
 
Membrii Adunării au adoptat o Declaraţie privind escaladarea terorismului internaţional în lume, în care a fost reliefată necesitatea unei acţiuni concertate la nivel regional pentru a contribui în mod activ la prevenirea şi reprimarea actelor de terorism, care, indiferent de motivaţie, forme şi manifestări, reprezintă crime la adresa umanităţii.
 
În spiritul reuniunilor precedente au fost invitaţi să ia cuvântul în cadrul sesiunii plenare reprezentanţi ai parlamentelor naţionale şi organizaţiilor internaţionale parlamentare şi guvernamentale care deţin statutul de observator sau invitat special la APCEMN. De asemenea a fost iniţiat dialogul cu o nouă organizaţie parlamentară regională – Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (AP SEECP) - în vederea acordării reciproce a statutului de observator, a fost acordat statutul de observator Reţelei Parlamentare a Băncii Mondiale şi a fost ratificat acordul de colaborare cu Adunarea Parlamentară a Mediteranei.   
 
În cadrul sesiunii plenare au fost adoptate rapoarte şi recomandări, care identifică măsuri relevante pentru promovarea e-guvernării în statele membre, combaterea traficului ilicit de bunuri culturale şi crearea cadrului legislativ pentru combaterea corupţiei, aceste documente urmând a fi înaintate Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe al OCEMN, în vederea transpunerii acestora în măsuri concrete.
 
La iniţiativa Preşedinţiei române a APCEMN a fost organizată pentru prima dată o întâlnire informală a femeilor parlamentar, în vederea iniţierii unui proces de integrare a dimensiunii de gen în alcătuirea, modul de funcţionare şi activităţile APCEMN.

La încheierea sesiunii de la Bucureşti Preşedinţia rotativă a APCEMN a fost preluată de Duma de Stat a Adunării Federale a Federaţiei Ruse.  
 
În marja Adunării Generale a APCEMN, Preşedintele Senatului, domnul Călin Popescu-Tăriceanu a avut întrevederi bilaterale cu delegaţii parlamentare din Republica Moldova, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina.