Publicat: 17 Octombrie, 2014 - 16:38

Teatrul Național București va marca anul comemorativ Brâncoveanu printr-o dublă manifestare desfășurată duminică, 26 octombrie 2014, la Sala Mică, de la ora 11.00.

În cadrul acestui eveniment va avea loc conferința Un veac valah între martiri și trădări, susținută de Acad. Răzvan Theodorescu, urmată de spectacolul-lectură Cină cu soarele sus de Gheorghe Truță, regia Răzvan Popa.

În cadrul programului CONFERINȚELE TEATRULUI NAȚIONAL Acad. Răzvan Theodorescu va prezenta conferința Un veac valah între martiri și trădări

'Mucenicia Brâncovenilor încheie un secol de inteligentă și oportunistă politică a elitelor valahe unde s-au întâlnit, rând pe rând, așteptarea izbăvirii de Turcocrație dinspre 'împărăția Chesarului' — adică a Habsburgilor — sau dinspre 'moscalii' dinastiei Romanov. S-au mai întâlnit cu această politică negocierea inteligentă, trădarea la tot pasul, speranța, disperarea, bejenia și magnificența unui trai strălucit pe marginea prăpastiei. A fost momentul care a creat definitiv mentalitatea noastră premodernă, prefigurând secolul fanariot, cel al unei culturi strălucite, al unor sincronisme europene și al unei vieți în genunchi.' (Acad. Răzvan Theodorescu).

Răzvan Theodorescu s-a născut în București, la 22 mai 1939.

Studii: 1955-1963 — Facultatea de Istorie a Universității din București (cu întrerupere în perioada 1959-1961, din cauza exmatriculării din Universitate pe motive politice, în acest răstimp a fost muncitor necalificat).

Activitate profesională: Istoric al culturii, istoric de artă; Doctor în științe istorice (1972); Cercetător științific la Institutul de Istoria Artei al Academiei (1963-1987); Profesor universitar la Universitatea de Arte din București (din 1990); Secretar General al Asociației de Studii Sud-Est Europene AIESEE (din 1994).

Funcții publice: Președinte al Radioteleviziunii (1990—1992); Membru al Consiliului Național al Audiovizualului (1992-2000); Ministru al Culturii și Cultelor (2000—2004).

Membru al unor asociații profesionale: Membru corespondent (din 1993) și titular (din 2000) al Academiei Române; Membru Corespondent al Societății Arheologice din Atena (din 1990); Cavaler (din 1997) și Comandor (din 2003) al Ordinului Artelor și Literelor al Republicii Franceze; Membru corespondent (din 1998) și titular (din 2002) al Academiei Europene de Știință, Arte și Litere; Membru al Academiei de Științe al Republicii Albania (din 2006) și al Academiei de Științe și Arte a Macedoniei (din 2006); Mare Ofițer al Ordinului Național pentru Merit (din 2000); Doctor Honoris Causa a nouă universități.

Lucrări publicate: Bizanț, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale românești — secolele X—XIV, Editura Academiei, București, 1974; Un mileniu de artă la Dunărea de Jos (400-1400), Editura Meridiane, București, 1976; Itinerarii medievale, Editura Meridiane, București; Piatra Trei Ierarhilor, Ed. Meridiane, București, 1979; Istoria văzută de aproape, Ed. Sport-Turism, București, 1980; Civilizația românilor între medieval și modern. Orizontul imaginii (1550-1800), I—II, Ed. Meridiane, București, 1992; ed. a II-a, Princeps Edit, Iași, 2006; Drumuri către ieri, ed. Fundației Culturale Române, București, 1992; Cele 900 de zile ale 'manipulării', Ed. Tinerama, București, 1993; La peinture murale moldave des 15-eme et 16-eme siecles, Ed. UNESCO, București, 1995; Roumains et Balkaniques dans la civilisation sud-est européene, Ed. Enciclopedică, București, 1999; Picătura de istorie, Editura Fundației Culturale Române, București, 1999; Constantin Brâncoveanu între 'Casa Cărții' și 'Ievropa', Ed. Rao, București, 2006; Europa noastră și noi, Ed. Capitel, București, 2008; Regards d'historien, Ed. Enciclopedică, București, 2009. Circa 600 de articole în reviste din țară și străinătate.

Premii: Premiul Bernier al Institutului Franței; Premiul Herder al Universității din Viena.
Conferința va fi urmată de spectacolul-lectură

Cină cu soarele sus de Gheorghe Truță

Despre piesă: Într-un text emoționant, Gheorghe Truță imaginează ultima zi a Brâncovenilor pe pământ românesc, înainte de plecarea spre temnițele din Constantinopol. De la miezul zilei până la apusul soarelui, domnitorul, cunoscând dintr-un vis premonitoriu martiriul pe care îl va suferi întreaga familie, le va cere fiilor săi credință și demnitate până în ultima clipă a vieții.

Distribuția spectacolului-lectură: MARIUS BODOCHI (Brâncoveanu), MARIA TESLARU (Doamna Marica), GAVRIL PĂTRU (Constantin), IOAN ANDREI IONESCU (Ștefan), LARI GIORGESCU (Radu), SILVANA MIHAI (Matei), MIHAI VERBIȚCHI (Ianache Văcărescu), EUGEN CRISTEA (Mustafa). Regia: Răzvan Popa. Muzică live: Adrian Naidin.

Despre autor: Gheorghe Truță s-a născut la 1 iunie 1958, în localitatea Călui, județul Olt. Astăzi locuiește în Lupeni, județul Hunedoara, unde este profesor de matematică.

Debut literar cu nuvela A doua povestire a Pădurii în Luceafărul, iunie 1977. Din 1993 este membru titular al Uniunii Scriitorilor din România.

Apariții editoriale: Orașul, roman, Ed. Albatros, București, 1982 ; Pagoda, proză, Editura de Vest (Facla), Timișoara, 1992; Raiul șobolanilor, roman, Editura Matinal — Panorama, Petroșani — București, 1999; Teatru — piese jucate, premiate sau interzise, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2003; Îngere, vii?, roman, Editura Aius, Craiova, 2010; Alice nu știe să moară, teatru, Editura Aius, 2010.

Numeroase Premii literare, între care: Premiul de debut al editurii Albatros pentru romanul Orașul (1980); Premiul filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor, secțiunea Proză, pe anul 1992, pentru volumul Pagoda; Premiul filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor, secțiunea Dramaturgie, pe anul 1995, pentru piesele jucate: Marea brambureală și Crângul albastru; Premiul filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor, secțiunea Roman, pe anul 1999, pentru romanul Raiul șobolanilor; Premiul filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor, secțiunea Dramaturgie, pe anul 2003, pentru volumul Teatru — piese jucate, premiate sau interzise; Piesa Catedrala a fost nominalizată de către UNITER pentru 'Cea mai bună piesa românească a anului 1999';

Laureat al mai multor concursuri de dramaturgie din țară.

Piese montate: Marea brambureală (1995, Teatrul Bacovia din Bacău, regia Mihai Manolescu); Crângul albastru (1996, Teatrul Național 'Vasile Alecsandri' din Bălți, Republica Moldova, regia Ion Cibotaru); Alice nu știe să moară (2005, Teatrul Național 'Marin Sorescu' Craiova, regia Mircea Cornișteanu); Marea brambureală (2005, Teatrul de Artă Dramatică Deva, regia Boris Melinti); Patru surori (2012, Teatrul Național 'Vasile Alecsandri' din Bălți, Republica Moldova, regia Ion Marcoci); Călătorie în țara basmelor (2012, Teatrul de Stat I. D. Sîrbu, Petroșani, regia Boris Melinti); Călătorie în țara basmelor, (2013, Teatrul Vasilache, Botoșani, regia Valentin Dobrescu); Simfonie pentru flaut și nimeni (2014, Teatrul 'Andrei Mureșanu' din Sfântu Gheorghe, regia Laurențiu Calomfirescu).

*