27 iunie 2022

Tehnototalitarismul mondial

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Lumea se află în plină revoluţie a microprocesorului, care duce ştiinţa spre o tehnologie operaţională şi comunicaţională ce acaparează cu mare viteză viaţa omenirii…

Cererea pentru tot ce este mai nou şi mai eficient aduce întotdeauna pe piaţă produse care au o mulţime de detalii neverificate. PC-urile şi mai ales internetul fac parte din această categorie. Tehnologia ce stă la baza internetului nu numai că este foarte complexă, dar este şi foarte obscură.

Lumea se află în plin război – un război purtat pe internet. Se numeşte cyber-război. Acesta utilizează reţelele electronice precum şi informaţiile drept arme. Multe naţiuni au recunoscut că au mii de militari şi civili care lucrează în domeniul cyber-războiului, iar internetul este o fiară uriaşă în continuă schimbare şi din fericire nu se poate iniţia un atac major asupra ei fără o hartă. Această hartă, dacă există, sigur este un secret bine-păstrat.

Din cauza misterului ce înconjoară cartografierea militară a internetului, nimeni nu poate şti exact cât de departe s-a ajuns în crearea şi ţinerea la zi a unei astfel de hărţi.

Se ştie că ţinerea în evidenţă a obiectivelor militare valoroase este o procedură standard de operare. Dar cine face toată această examinare? Există mai mulţi suspecţi posibili… SUA, China, Japonia, Taiwan, Coreea de Sud, Rusia (pentru a numi doar câţiva) au anunţat formarea de unităţi cyber-războinice.

Un cyber-război reuşit depinde de două lucruri: mijloace şi vulnerabilităţi. Mijloacele sunt oamenii, instrumentele şi cyber-armele de care dispune atacatorul. Vulnerabilitatea reprezintă măsura în care economia şi armata inamice folosesc internetul şi reţelele în general… Astăzi, se pare că doar SUA şi China au capacităţile de a duce un astfel de război, deoarece au unităţi specializate şi mulţi experţi în acest domeniu.

Se ştie că liderii comunişti chinezi sunt foarte apropiaţi de logică, ei fiind foarte buni jucători de şah, dar mai ales de Go – care este cel mai complex şi inteligent joc dintre toate cele cunoscute. Liderii occidentali sunt cunoscuţi ca fiind un produs al legislaţiei stufoase, al avocaturii mai degrabă… Acest fapt ne indică tendinţa Chinei pentru o dezvoltare rapidă şi accentuată în domeniul cyber şi al inteligenţei artificiale (A.I.).

Urmărirea prin tehnologia avansată a inteligenţei artificiale a contravenienţilor, a infractorilor, a felului de manifestare socială, a vieţii publice în general – a dus la un control crâncen al societăţii conduse în mod autoritar de către Partidul Comunist Chinez, care are ambiţii foarte mari de a prelua controlul planetei în toate domeniile, inclusiv în cel al cuceririi spaţiului cosmic.

Desigur că folosirea unor instrumente ca Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, etc. reprezintă modalităţi de manipulare şi control al maselor largi de populaţii; până când acestea vor pricepe ce au păţit, instrumentele respective vor trece la un nivel superior de dezvoltare – şi mereu aşa, încât lumea va deveni o scenă cu actori fără personalitate, fără discernământ, fără ajutor, ajungând într-un final nişte condamnaţi. Nici religiile, nici formele de guvernământ bazate pe conceptul “democraţiei” sau de alte forme de organizare social nu se mai pot opune acestei escaladări în forţă a expansiunii inteligenţei artificiale (A.I.).

Se întrezăresc două posibilităţi:

  1. Omenirea poate deveni un conglomerat de persoane fără suflet, fără simţăminte şi sentimente.

sau

  1. Omenirea se va prăbuşi cândva ca şi vechile imperii – numai că astăzi avem de-a face cu un imperiu mondial, subjugat suprarealismului. Dacă va fi un sfârşit cândva (…), el se va datora “impertinenţei” cu care omul s-a jucat cu mintea sa, în mod inadmisibil, dar adevărat. Tragedia omenirii de aici va veni: de la nemăsurata sete de putere, de control, de a stăpâni, de a urî. Toate acestea – din vanitate, răutate, lăcomie, dominaţie, egoism…

O civilizaţie atât de străveche precum cea chineză, care a dat omenirii lucruri excepţionale şi de mare măreţie, a intrat într-o cursă nebunească pentru supremaţia mondială. Toată stima şi simpatia pentru milenarul popor chinez. Să nu uităm, noi românii, că în aprilie 1968 ţările participante în cadrul Tratatului de la Varşovia (fără România) au invadat Cehoslovacia. Neparticiparea ţării noastre la acea agresiune mişelească a atras ura URSS, care împreună cu Polonia, Germania Democrată, Ungaria şi Bulgaria au intenţionat să invadeze România. Acest lucru nu s-a realizat deoarece China a avertizat / ameninţat URSS că dacă România va fi atacată, Armata Populară de Eliberare a Chinei va ataca URSS. Aşadar, nu trebuie să uităm acest gest de mare prietenie făcut de China din acea epocă, al cărei “avocat” în lume era România în acel moment. Deci, nu trebuie uitate aceste lucruri. Posibil ca tânăra şi neexperimentata clasă politică românească să nu ştie acest “mic detaliu”.

În istorie, toate marile puteri ale lumii au agresat România: Austro-Ungaria, Imperiul Otoman, URSS şi Imperiul Ţarist, Germania şi SUA (care au bombardat sudul României, Bucureştiul, Ploieştiul). Doar China nu a întreprins nimic rău la adresa ţării noastre, ba dimpotrivă – ne-a apărat.

Astăzi, altele sunt datele problemelor lumii în care trăim, dar istoria ne învaţă că nu trebuie să uităm niciodată nimic. Chiar dacă la orizont se prefigurează o nouă ordine mondială bazată pe o nouă doctrină politică – tehnototalitarismul – trebuie să fim vigilenţi şi inteligenţi pentru a vedea încotro ne vom îndrepta paşii spre viitor.