4 iulie 2022

Termen depunere declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice la ORC – 01.10.2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa informează asupra faptului că declaraţia anuală privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligaţiei de întregistrare în registrul comerţului se poate depune la Oficiul Registrului Comerţului în care este înmatriculară persoana juridică până la data de 1 octombrie 2021. (în conformitate cu prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 43/2021 din 27 mai 2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice)

Prin intermediul Biroului de Informare şi Asistenţă Societăţi, Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa vine în sprijinul agenţilor economici şi preia, în vederea depunerii la ORC Constanţa, dosarul privind înregistrarea declaraţiei privind beneficiarul real al persoanei juridice în Registrul Beneficiarilor Reali.

Conform art.. 57 din L129/2019, nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice prevăzute la art. 56 alin. (1) a obligaţiei de depunere a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică Oficiului Registrului Comerţului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declaraţiei atrage dizolvarea societăţii, în condiţiile art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.