7 iulie 2022

Termenul limită aferent primei etape de înscriere a proiectelor de CSR în platforma SNN „Nucleu de bine” este 22 mai

Distribuie pe rețelele tale sociale:

SN Nuclearelectrica SA vă reaminteşte că termenul limită aferent primei etape de înscriere a proiectelor de CSR în platforma SNN „Nucleu de bine” este data de 22 mai 2022. Până la această dată, ONG-urile şi instituţiile publice din România mai pot înscrie proiecte de responsabilitate socială. Campania de acordare de sponsorizări se va derula în 2 etape, prima etapă derulându-se în perioada 21 aprilie 2022 – 22 mai 2022, iar a doua etapă având loc în perioada 17 iulie – 20 august 2022.

Platforma de responsabilitate socială „Nucleu de bine” urmează direcţiile strategice şi viziunea companiei de a construi un viitor durabil pentru generaţia
viitoare, atât prin producţia de energie curată la standarde de excelenţă, cat şi prin impactul socio-economic pe care îl are în România.

Energia nucleară este o sursă de energie sigură, curată, fără emisii de dioxid de carbon, care produce energie curată 24h / 7 zile pe săptămână, independent de
condiţiile meteo.

Cu 207 mil MWh energie curată produsă în 25 ani, 195 milioane tone CO2 evitate în 25 ani, 30 mil lei investiţi în proiecte de CSR în ultimii 3 ani, şi peste 11 mil de persoane susţinute prin campaniile de responsabilitate socială, Nuclearelectrica îşi extinde impactul pozitiv în societate, respectând direcţia strategică – „empatie şi
responsabilitate”.

In cadrul concursului de proiecte se pot înscrie organizaţii non-profit şi instituţii, în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi regulamentul de participare
şi acordare de sponsorizări, care se regaseşte pe site-ul companiei.

Valoarea bugetului de sponsorizări pentru această etapa este de 2 milioane de lei şi va fi alocat proiectelor selectate.

Platfoma „Nucleu de bine” vizează proiecte şi beneficiari ale căror nevoi de finanţare se încadrează în domeniile medical, educaţional şi mediu, având prioritate
proiecte din zonele în care compania îşi desfaşoară activitatea.

În domeniul educaţie, căutam proiecte care contribuie la crearea sau dezvoltarea mediului educaţional prin acţiuni de renovare şi dotare a şcolilor, atât
cu laboratoare de specialitate (fizică, chimie, informatică, robotică etc), cât şi din perspectiva învăţământului online care necesită deţinerea de tablete, laptop-uri
şi alte echipamente pentru laboratoare şi săli dotate corespunzator şi modern pentru învăţământul online, pe care categorii defavorizate de public nu şi le pot permite.

În domeniul medical, căutăm proiecte care cresc accesul la servicii medicale performante şi de calitate prin acţiuni de dotare cu echipamente medicale,
servicii, acţiuni sau alte activităţi în legatură cu acest domeniu.

În domeniul de protecţie a mediului căutăm proiecte care pot accentua rolul esenţial pe care compania îl are în gestionarea schimbărilor climatice prin
acţiuni de împădurire/reîmpădurire, acţiuni de creare a spaţiilor verzi în comunităţile în care Nuclearelectrica operează, acţiuni de sprijinire a organizaţiilor de mediu/montane, etc.

Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să aiba descrise foarte clar obiectivele şi publicul ţintă, cu date măsurabile şi definite în timp, precum şi indicatori de
evaluare şi măsurare a impactului in comunitate. Proiectele trebuie să se desfăşoare pe teritoriul României, în perioada iunie 2022-decembrie 2022.

Rezultatele procedurii de selecţie vor fi publicate în data de 7 iunie 2022 pe site-ul companiei.