27 septembrie 2022

TERORISMUL NEOFASCIST/NEONAZIST

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Grefat pe fondul unor situații internaționale complexe și contradictorii , Neofascismul – ca manifestare politică și ideologică a extremei de dreapta – încearcă astăzi să reactualizeze cultul violenței , îndeamnă la nesocotirea drepturilor legitime ale popoarelor ,  la amestecul în treburile interne ale statelor , la acțiuni de forță de natură să pericliteze climatul internațional .

Din aceste considerente apare ca necesară , de la bun început,  raportarea acestei concepții politice reacționare a timpului pe care îl traversăm la conținutul vechii ideologii fasciste . Între fascism și neofascism există numeroase elemente de continuitate și similitudine , afinități ce nu pot fi ignorate , în ciuda faptului că extremiștii de dreapta,    neofasciștii  se ascund astăzi în spatele unor titulaturi pretins revoluționare .

Obiectivele pentru care militează neofascismul sunt succesoare directe ale obiectivelor vechiului fenomen fascist …  Astfel , diferite grupări sau organizații neonaziste încearcă astăzi să justifice politica lor reacționar- agresivă a statului nazist , leagă răspunderea predecesorilor lor ideologici în declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial , glorifică „operațiunile de luptă ale temutelor trupe SS” .  Propaganda făcută în acest sens încearcă să inoculeze  tradiția nazistă sub pretextul prezentării istorice obiective , trupele  SS  fiind prezentate ca ” a patra armă a Wehrmacht-ului ” , alcătuită din  „soldați exemplari” . Pe de altă parte , între neofascism și fascismul clasic nu trebuie pus semnul egalității . Între cele două noțiuni există diferențe care nu pot fi neglijate …

Neofascismul reprezintă un element plurifuncțional al intențiilor și obiectivelor celor mai reacționare forțe ale societății actuale ;  formațiunile neofasciste și membrii acestora sunt folosiți pentru reprimarea violentă a acțiunilor organizațiilor democratice . Nu de puține ori , prin actele teroriste și tezele revizioniste pe care le susțin , neofasciștii contribuie la încordarea și tensionarea relațiilor dintre state .

Pe linia diferențelor relative față de vechiul fascism , se pot observa principiile de organizare și modalitățile de acțiune ale formațiunilor neofasciste , care acționează de regulă în perimetrul activităților subversive , vizând și erodarea lentă , degradarea sistematică , golirea treptată de conținut a oricăror direcții de schimbare pozitivă a societăților din lumea contemporană .

În același context apare o nouă manieră în care sunt prelucrate și difuzate unele doctrine care au apărut având la bază această  ideologie și , implicit posibilitățile de creație ca urmare a valului de imigranți de pe alte continente .  Această atitudine fățiș rasistă , pe care neofascismul o adoptă față de imigranți și măsurile radicale pe care le propune împotriva acestora , reflectă de fapt maniera brutală în care unele state europene încearcă în prezent să  se debaraseze de forța de muncă străină , de care a avut efectiv nevoie în perioada anterioară crizei actuale .

Organizațiile neofasciste au de cele mai multe ori , un caracter ilegal și o activitate subversivă și ” subterană” . Reglementările juridice din țările în care ele activează interzic propaganda fascistă și acțiunile îndreptate împotriva statului democrat , ceea ce obligă grupările neofasciste la o permanentă mobilizare organizațională .

Un alt aspect pe care îl aduc în expunere se referă la aria foarte mare de răspândire și de activitate a acestor grupări și organizații neofasciste – naziste . Ele nu sunt prezente numai în țările care au cunoscut nemijlocit regimul fascist și  nazist . Este surprinzător să constatăm prezentă lor – având în același timp și o semnificație specială – și în țări tradițional inamice fascismului/nazismului , precum și în țări victime ale agresiunilor acestor organizații criminale . Ele proliferează și își intensifică activitatea din ce în ce mai mult , pe toate meridianele globului pământesc…

O altă trăsătură care merită să fie subliniată   privește diversitatea formațiunilor neofasciste , determinată de o anumită specializare în desfășurarea actiunilor . Această situație nu exclude ,  după cum au dovedit-o unele anchete întreprinse de organele specializate din cele mai multe țări vest-europene , legăturile subterane de cooperare și sprijin reciproc dintre diferite organizații de extremă dreaptă  din cadrul aceluiași stat sau chiar din state aflate la distanță mare unele de altele .

Frăția dintre aceste organizații neonaziste și grupările teroriste este binecunoscută, consistentă și  puternică .  Prin structuri organizate din ce în ce mai articulat , grupările extremiste de dreapta neofasciste /neonaziste , indiferent de țara unde se înființează și activează  , acționează sub aceleași culori sumbre ale ideologiei care le-a creat , constituind prin întreaga lor activitate criminală – dominată de cultul violenței – unul dintre cele mai nocive și periculoase fenomene ale contemporaneității …  Finanțarea și susținerea acestor organizații reprezintă o mare problemă pentru factorii care luptă pentru anihilarea neofascismului și neonazismului . Din aceste motive , recrudescența  terorismului de inspirație fascistă impune o ripostă tot mai hotărâtă  , nu numai a statelor în cauză , ci și în plan internațional  , pentru ca ororile provocate omenirii de acest flagel teribil și cumplit  să nu se mai repete niciodată .