Publicat: 31 Iulie, 2012 - 16:15
Share

În cadrul celei mai recente sesiuni de primire a proiectelor de finanţare pentru Măsura 112 "Instalarea tinerilor fermieri" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), au fost depuse 7.971 de solicitări de finanţare de către tinerii fermieri români.

Valoarea totală a acestor solicitări de fonduri europene de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) se ridică la 272,3 milioane de euro. Aşadar, alocarea de 120.886.096 de milioane de euro pentru această sesiune a fost depăşită de peste 2 ori. Astfel, acordarea finanţării va fi decisă în urma selecţiei cererilor de finanţare în funcţie de punctajele obţinute de fiecare proiect în parte.
 
Sesiunea de primire a proiectelor a fost deschisă în perioada 1 iunie - 6 iulie 2012, fiind alocate toate fondurile pentru
această măsură de finanţare. Practic, pentru a răspunde solicitărilor tinerilor fermieri şi având în vedere cererea foarte
mare de fonduri nerambursabile, au fost puşi la dispoziţia solicitanţilor toţi banii disponibili până la finalul perioadei de finanţare, respectiv 2013.
 
Pentru obţinerea finanţării europene nerambursabile, tinerii fermieri au întocmit proiecte de investiţii pentru înfiinţarea sau modernizarea fermelor vegetale, a stupinelor dar şi pentru creşterea animalelor.
Cele mai multe cereri de finanţare conforme au fost depuse de solicitanţii de fonduri nerambursabile, din Regiunea 6 Nord-
Vest. Astfel, aceştia au depus, la sediile Oficiilor Judeţene ale APDRP, 1.457 de proiecte, în valoare totală de aproximativ 50 de milioane de euro. Regiunea 4 Sud-Vest urmează Regiunii 6 Nord-Vest, cu 1.415 de proiecte conforme depuse, în valoare totală de 47,2 de milioane de euro. Pe locul trei, cu 1.214 de proiecte conforme depuse, cumulând 43,2 de milioane de euro, se află Regiunea 2 Sud-Est.
 
Până în acest moment, în cadrul acestei măsuri de investiţii, au fost semnate contracte de finanţare pentru 8.044 proiecte, având o valoare totală nerambursabilă de peste 162 de milioane de euro. Plăţile efectuate până acum, către beneficiarii Măsurii 112, sunt în valoare de 106,8 milioane de euro.
Până la începutul lunii mai 2012, au fost finalizate 587 de proiecte pentru instalarea tinerilor fermieri, în valoare de 12,8 de milioane euro. Cele mai multe dintre acestea, respectiv 230 de proiecte, prevăd investiţii mixte (culturi vegetale şi creşterea animalelor), fiind urmate de 191 de proiecte care vizează investiţii în culturi de câmp. De asemenea, prin 133 de proiecte s-au realizat investiţii în horticultură. Alte proiecte finalizate vizează sectorul vitivinicol, culturi permanente (plantaţii pomicole, arbuşti fructiferi, pepiniere, viţa-de-vie, livezi etc.) lapte şi produse lactate, precum şi creşterea porcinelor, a animalelor ierbivore şi a păsărilor de curte.