Publicat: 11 Ianuarie, 2019 - 09:56

Cu ocazia celebrării Zilei Culturii Naționale, Asociația GEYC - Group of the European Youth for Change publică rezultatele cercetării ce analizează legătura dintre tinerii români și patrimoniul cultural.

Sondajul “Exploring Cultural Heritage” este o inițiativă ce continuă participarea la Academia de Management Cultural 2018. Diana Ioniță, manager de proiect în cadrul GEYC, a luat parte la acest program post-universitar organizat de Insitutul Geothe, care vizează consolidarea capacităților și stimularea schimburilor și colaborării în Balcani și în Europa de Sud-Est. 

Scopul cercetării a fost de a înțelege legătura dintre tineri și patrimoniul cultural. 

În ceea ce privește beneficiile patrimoniului cultural pentru dezvoltarea tineretului, 93,6% dintre respondenți consideră că acesta dă un sentiment de identitate și 60,3%, consideră că sporește conștientizarea diversității. Aproximativ 44% cred că patrimoniul cultural sporește creativitatea și încurajează dialogul intercultural, iar 34,6% dintre respondenți au răspuns că este și o valoare adăugată pentru dezvoltarea comunității.

Totuși, rezultatele arată provocări serioase în ceea ce privește educația, doar 1,3% considerând că orele de la școală sau universitate îi susțin în înțelegerea patrimoniului cultural tangibil în contextul lor național, iar doar 6,4% susțin că educația formală îi ajută să descopere patrimoniul cultural intangibil din țara lor. În ceea ce privește patrimoniul tangibil din străinătate, educația formală obține tot cea mai scăzută apreciere, doar 2,6% dintre respondenți crezând că este relevantă pentru descoperirea acestuia și niciun respondent nu consideră că ajută la sensibilizarea cu privire la patrimoniul intangibil din altă țară. În ambele cazuri, cei mai mulți respondenți au răspuns că social media îi ajută cel mai mult să descopere și să exploreze patrimoniul cultural tangibil și intangibil.

Educația privind patrimoniul cultural este responsabilitatea instituțiilor formale și a entităților informale care oferă programe de formare. Explorarea rezultatelor studiului privind patrimoniul cultural demonstrează necesitatea unei abordări educaționale mai eficiente pentru ca tinerii să dezvolte competențe relevante în contextul experiențelor de învățare formale sau informale, precum și nevoia unor experți digitali care să se concentreze pe dezvoltarea și promovarea instrumentelor digitale în rândul tineri, instrumente care îi pot ajuta să-și sporească know-how-ul în acest domeniu.

Mai multe oportunități vizibile la nivel local și regional ar ajuta tinerii să-și conștientizeze propriul patrimoniu tangibil și intangibil prin relațiile umane. Nu în ultimul rând, împuternicirea femeilor de a utiliza instrumente digitale și de a circula liber ar putea combate inegalitățile, ar promova participarea lor la sectorul patrimoniului cultural și ar contribui la dezvoltarea socială și umană.

Cercetarea online s-a desfășurat între 4 și 23 noiembrie 2018, având 78 de respondenți din Comunitatea GEYC, majoritatea fiind tineri cu vârstă cuprinsă între 16 și 25 de ani. Comunitatea GEYC este în momentul de față poate cea mai mare comunitate de tineri, lucrători de tineret și profesori vorbitori de limbă română, la început de 2019 atingând numărul de 2900 de membri. 

Rezultatele în întregime ale cercetării sunt disponibile geyc.ro/publications.

Ziua de 15 ianuarie, aleasa ca Zi a Culturii Naționale, reprezintă data nașterii poetului național al romanilor, Mihai Eminescu, și onorează cultura română, în general.

Despre GEYC
GEYC - Group of the European Youth for Change este o organizație din România care are ca misiune împuternicirea tinerilor în a schimba comunitatea din care fac parte. GEYC este organizația fondatoare și coordonatoare a PRISMA European Network, o rețea Europeană de organizații care are ca scop îmbunătățirea calității proiectelor pentru tineret.