Publicat: 10 Martie, 2016 - 17:14

Începând cu data de 10 martie, prin Ordin al ministrului afacerilor interne, comisar-șef de poliție Torje Daniel Costel a fost împuternicit să exercite atribuțiile funcției de rector al Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”. 
Cu aceeași dată, au fost împuterniciți în funcțiile de prorector domnii comisar șef de poliție Prună Ștefan Eugen și comisar de poliție Vasile Sergiu Adrian. 

Cele trei funcții au rămas vacante ca urmare a încetării raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, a fostei conduceri a Academiei de Poliție.

Ministrul Afacerilor Interne, Petre Tobă, a solicitat conducerii interimare a Academiei de Poliție să ia toate măsurile necesare pentru buna desfășurare a activității instituției până la organizarea alegerilor pentru desemnarea rectorului și prorectorilor, conform Legii nr. 1/2011 a Educației Naționale.

Totodată, ministrul afacerilor interne a dispus conducerii Academiei de Poliție să gestioneze cu maximă responsabilitate întreg procesul de admitere din această vară, având în vedere că în acest an cifra de școlarizare a fost majorată la maxim, iar din experiența anilor anteriori concurența va fi una foarte mare.  

O altă prioritate a echipei de conducere este organizarea în bune condiții a examenului de absolvire și a procesului de repartizare în structurile M.A.I. a tinerilor polițiști, jandarmi și pompieri, încadrarea promoției 2016 urmând să se facă la termen.

DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE