26 octombrie 2021

Tradiţiile şi obiceiurile româneşti ne apropie, nu ne separă

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Asocierea Şcolii Gimnaziale Plosca, Primăria Plosca şi Asociaţia Cultural Artistică „LIVIU VASILICĂ” cu partenerii proiectului „Tradiţiile şi obiceiurile româneşti ne apropie, nu ne separă”

În cadrul şedinţei Consiliului Local Alexandria, din data de 27.05.2021, s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr. 60/27.02.2020 privind asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Grădiniţa cu P.P. nr. 6, Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”, Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”, Universitatea Valahia-Facultatea de Ştiinţe şi Inginerie din Alexandria, Asociaţia Centrul de Resurse al Comunităţii Talpa, Şcoala Gimnazială şi Primăria Comunei Talpa, iniţiat de Ene Ionela, Viceprimarul Municipiului Alexandria, prin referatul de aprobare, pentru realizarea în comun a proiectului „Tradiţiile şi obiceiurile româneşti ne apropie, nu ne separă”.

Primăria Plosca, Şcoala Gimnazială Plosca şi Asociaţia Cultural Artistică „LIVIU VASILICĂ”, au acceptat invitaţia municipalităţii de a se alătura proiectului „Tradiţiile şi obiceiurile româneşti ne apropie, nu ne separă”, prin care ne propunem să promovăm identitatea teleormăneană.

Prin proiectul iniţiat în anul 2020 de către Primăria Municipiului Alexandria şi susţinut de partenerii proiectului, Grădiniţa cu P.P. nr. 6, Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”, Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”, Universitatea Valahia – Facultatea de Ştiinţe şi Inginerie din Alexandria dar şi de noii parteneri ai proiectului, Primăria Plosca, Şcoala Gimnazială Plosca şi Asociaţia Cultural Artistică „LIVIU VASILICĂ”, se urmăreşte înlăturarea barierelor imaginare create în mod artificial între rural şi urban, între copii şi tineri de la ţară şi copii şi tineri de la oraş, prin cunoaşterea, valorificarea, preluarea şi transmiterea tradiţiilor, obiceiurilor şi datinilor din zonele unde trăiesc beneficiarii direcţi implicaţi în proiect, prin activităţi comune desfăşurate în comun în toate unităţile implicate şi în alte spaţii, la propunerea partenerilor.

Pentru a urmări activitatea care urmează a fi derulată în cadrul proiectului vă rugăm să accesaţi: https://www.facebook.com/Teleorman-Obiceiuri-%C8%99i-Tradi%C8%9Bii-108402060767421 .

Precizăm că pentru finanţarea cheltuielilor legate de organizarea tuturor manifestărilor cultural-artistice, sportive şi de tineret care se vor desfăşura în municipiul Alexandria vor fi alocate sume din bugetul local dar şi sume provenite din sponsorizările care se vor încasa pe parcursul anului.

Succes tuturor partenerilor implicaţi în derularea proiectului „Tradiţiile şi obiceiurile româneşti ne apropie, nu ne separă”!

Întocmit,
Vîrban Liliana