Publicat: 7 Septembrie, 2016 - 14:22
Share

Potrivit Raportului de date statistice privind serviciile poștale pentru anul 2015 publicat de ANCOM, anul trecut traficul poștal total a continuat tendința de creștere moderată din ultimii ani, depășind valoarea de 657 milioane de trimiteri, cu 5% mai mare decât cea aferentă anului 2014.    
Dinamica traficului poștal
Din traficul poştal total de 657 de milioane de trimiteri poştale, 600 au fost trimiteri poştale interne, reprezentând 91,44% din traficul poştal total, iar 56 de milioane au fost trimiteri poştale internaţionale, reprezentând 8,56% din traficul poştal total. Primii zece furnizori de volum mare din întreaga piaţă au procesat peste 631 de milioane de trimiteri (96,05%), iar restul furnizorilor aproape 26 de milioane de trimiteri (3,95%).
Din cele peste 657 de milioane de trimiteri poștale procesate în anul 2015, aproximativ 74% au fost trimiteri din poșta de scrisori (487 de milioane), 19% colete (127 de milioane), 1,8% trimiteri Express (12 milioane), restul de aproximativ 5% fiind trimiteri tip publicitate prin poștă (22 milioane), mandate poștale (aproximativ 8 milioane), respectiv corespondență și imprimate de peste 2 kg (1 milion).  
Evoluția comerțului electronic a fost unul dintre factorii care au determinat creșteri ale traficului de colete atât la nivel național (+70,47%, de la aproximativ 55 de milioane la 74 de milioane), cât și către destinații internaționale (+395%, de la 6 milioane la 32 de milioane colete). Per total, numărul de trimiteri internaționale a crescut cu 85%, atingând valoarea de 56 de milioane. 
Raportând valorile traficului poştal total aferent anului 2015 (657 de milioane de trimiteri poștale) la populaţia României, rezultă o medie de 33,75 de trimiteri poştale pentru fiecare locuitor, creșterea fiind de aproape 6,30% față de anul 2014.
Reclamații privind serviciile poștale
În anul 2015 au fost înregistrate 302.236 de reclamații privind serviciile poștale, din care 16% s-au dovedit a fi întemeiate. Un număr de 21.660 de reclamații au fost soluționate cu acordare de despăgubiri în valoare totală de 4.730.212 lei. Raportând numărul total de trimiteri poștale la numărul de reclamații primite, se observă că în anul 2015 a existat o reclamație la 2.175 de trimiteri poștale, o reclamație întemeiată la 13.425 de trimiteri poștale și că, în medie, din aproximativ opt reclamații întemeiate, trei s-au soluționat prin acordarea de despăgubiri.
Valoarea pieței serviciilor poștale
Valoarea totală a pieței serviciilor poștale în anul 2015 a fost de 2,40 miliarde lei, în creștere cu 4,43% față de anul 2014, primii 10 furnizori din punct de vedere al veniturilor realizate din servicii poștale în anul 2015 realizând aproape 86% din valoarea acestei piețe. 
Serviciul universal
Traficul poştal aferent serviciilor poştale din sfera serviciului universal corespunzător anului 2015 a fost de 277 de milioane de trimiteri poştale, reprezentând un procent de 42,21% din traficul total poştal. Din traficul poştal total din sfera serviciului universal, Compania Națională Poșta Română (CNPR) a procesat 87 de milioane de trimiteri (31,45%), următorii zece furnizori de volum mare din acest segment de piaţă au realizat un trafic de 181 de milioane de trimiteri (65,32%), iar restul furnizorilor 3,23%.
Din traficul poştal intern din sfera serviciului universal (246 de milioane de trimiteri), CNPR a procesat aproape 69 de milioane de trimiteri (28,02%), următorii zece furnizori de volum mare au realizat un trafic de 171 de milioane de trimiteri (69,75%), iar restul furnizorilor 2,23%. Traficul internaţional de trimiteri din sfera serviciului universal în perioada 2011-2015 a fost caracterizat de creşteri şi scăderi alternative, în anul 2015 înregistrându-se o creștere de peste 52%. Din traficul poştal internaţional din sfera serviciului universal realizat în anul 2015 (32 de milioane), CNPR a procesat peste 18 milioane de trimiteri (58,04%), următorii zece furnizori de volum mare din această piaţă au realizat un trafic de 13  milioane de trimiteri (40,88%), iar restul furnizorilor prezenți pe piață peste 1%.