29 mai 2022

Tragerea la sorţi pentru desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare va fi efectuată de către Tribunalul Vrancea

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că potrivit adresei Tribunalului Vrancea înaintată Autorităţii în data de 2 august 2021, tragerea la sorţi pentru desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare va fi efectuată de către Tribunalul Vrancea în data de 5 august 2021, ora 12.00.

Precizăm faptul că, potrivit art. 26 alin. (22) şi alin. (4) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul organizării unui referendum preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare sunt stabiliţi de către preşedintele tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, cu cel puţin 7 zile înainte de ziua referendumului, prin tragere la sorţi. (…) Tragerea la sorţi pentru preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare se face din cadrul Corpului experţilor electorali, prioritate având cei cu domiciliul în circumscripţia pentru care se face tragerea la sorţi.

Menţionăm, totodată, că în urma solicitării Tribunalului Vrancea referitoare la comunicarea listei persoanelor înscrise în Corpul experţilor electoral ce au domiciliul în circumscripţia pentru care se face tragerea la sorţi pentru preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare organizate pentru referendumul local din comuna Păuleşti, judeţul Vrancea, Autoritatea Electorală Permanentă a comunicat lista solicitată în data de 2 august 2021.

Corpul experţilor electorali este o evidenţă permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora, înfiinţată, gestionată şi actualizată de către AEP. Prevederile privind Corpul experţilor electorali au fost introduse prin Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.