Publicat: 17 Aprilie, 2018 - 15:00

Toate acestea sunt posibile în cadrul proiectului „TRANSILVANIA START UP – dezvoltare antreprenorială, consiliere, mentorat”, cod SMIS 104902, POCU/82/3/7/104902, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv Specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, Schema de ajutor de stat Romania Start-Up Plus. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunea Nord-Vest, în vederea creșterii ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Proiectul este implementat în Regiunea de Nord-Vest de SC Relians Corp S.R.L. în parteneriat cu Asociația "Centrul Startup Transilvania", Universitatea "Babeș Bolyai" și  Asociația "Centrul Regional FORMATEST" și se desfășoară pe o perioadă de 36 luni, de la data de 19.03.2018.  Din valoarea totală de 11.235.827,59 lei, 9.459.361,58 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene.

Tag-uri Nume: