Publicat: 2 Iulie, 2014 - 09:35
Share

Asociaţia ”Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21”, în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează la lansarea proiectului ,,Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social media”, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, eveniment care va avea loc în data de 3 iulie, la Fundaţia Româno-Americană (Strada Gina Patrichi, fostă Orlando, nr. 6, Sector 1, Bucureşti).
Scopul evenimentului constă în prezentarea proiectului, a obiectivelor şi a activităţilor propuse, precum şi în stabilirea strategiei de implementare şi a responsabilităţilor care revin instituţiilor partenere în proiect, respectiv celor 20 de instituţii şi autorităţi publice locale din judeţele Cluj, Tulcea, Mehedinţi, Suceava şi din  Municipiul Bucureşti. Proiectul se desfăşoară în perioada 1 mai 2014 – 30 aprilie 2015.
 Proiectul propune creşterea rolului societăţii civile în promovarea principiilor bunei guvernări şi ale participării cetăţenilor la procesul de elaborare a politicilor la nivel local şi promovarea dreptului fundamental al cetăţenilor de a participa la problemele publice, prin instituirea unor canale  eficiente de comunicare şi consultare între cetăţeni  şi cele 20 de instituţii/autorităţi publice implicate în proiect. 
“Proiectul a fost gândit astfel încât să contribuie la transpunerea în practică a politicilor şi strategiilor Uniunii Europene şi ale Guvernului României  în domeniul e-government în concordanţă cu prevederile Agendei Strategiei Europa 2020, care acordă un rol fundamental tehnologiei informaţiei, componentă esenţială a unei Europe competitive, bazată pe o economie  a cunoaşterii” apreciază managerul de proiect, Nina Cugler, preşedinte executiv al APDD – Agenda 21.  
Introducerea şi/sau multiplicarea de către cele 20 de instituţii/autorităţi publice participante a cel puţin 2 instrumente de tip social media (pagina Facebook a instituţiei, cont de Twitter, cont de Flickr, bloguri, podcast-uri, Youtube, forumuri, wikis etc.), alese astfel încât să răspundă cel mai bine nevoilor de implicare a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local şi întărirea dialogului cu aceştia, oferă proiectului un important caracter novator.
Principalele rezultate vizate se referă la instituirea unor canale  eficiente de comunicare şi consultare între cetăţeni şi instituţii/autorităţi publice, creşterea gradului de transparenţă şi bună guvernare a 20 de instituţii şi a capacităţii acestora de atragere a cetăţenilor în procese decizionale, prin utilizarea reţelelor social media, încurajarea voluntariatului în beneficiul comunităţii, implicarea funcţionarilor publici pe baze voluntare în procesul de implementare a proiectului, promovarea campaniei No Hate Speech, multiplicarea şi extinderea bunelor practici în alte 10 judeţe.
Proiectul este finanţat cu valoarea totală de 82684,50, din care co-finanţarea prin granturile SEE  se cifrează la suma de 70.648,50 Euro.