26 octombrie 2021

Transparenţă şi integritate în sistemul de învăţământ superior

Distribuie pe rețelele tale sociale:

„De punerea în practică a principiului transparenţei depind integritatea şi credibilitatea învăţământului universitar românesc”, a declarat preşedinta Comisiei de învăţământ, tineret şi sport, Monica Cristina Anisie, în cadrul dezbaterii cu tema „Transparenţă şi integritate în sistemul de învăţământ superior”

Joi, 8 aprilie a.c., în cadrul Senatului României, Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport a organizat conferinţa „Transparenţă şi integritate în sistemul de învăţământ superior”, cu scopul de a pune capăt furtului intelectual din România. Printre temele discutate în cadrul acesteia, s-au numărat:

„Armonizarea reglementărilor legale ce împiedică practicile de plagiat în mediul universitar şi de cercetare;

Managementul universitar performant;

Diversificarea ofertei de studii, alinierea la domeniile din Uniunea Europeană şi corelarea cu nevoile societăţii actuale;

Agenda pentru competenţe în Europa, în vederea obţinerii unei competitivităţi durabile, a echităţii sociale şi a rezilienţei.

În cadrul dezbaterii, senatoarea Monica Anisie a subliniat nevoia de transparenţă şi a reamintit câteva dintre măsurile întreprinse în calitate de Ministru al Educaţiei şi Cercetării:

– publicarea în premieră a tezelor de doctorat pe site-ul special destinat (aproximativ 7930 de teze de doctorat);

– cererea adresată universităţilor de a introduce în Registrul Matricol Unic al Universităţilor din România (RMUR) datele referitoare la evidenţa studenţilor pentru toate nivelurile de studii (licenţă master, doctorat sau alte forme de studii), datele actelor de studii eliberate absolvenţilor programelor de studii de licenţă, masterat şi doctorat, precum şi numele conducătorului de doctorat;

– aprobarea Normelor metodologice referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat;

– retragerea acreditării şcolilor doctorale „Drept” şi „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

De asemenea, în cadrul intervenţiei sale, senatoarea Monica Anisie şi-a exprimat încrederea că toţi factorii implicaţi în învăţământul universitar românesc vor fi receptivi la continuarea procesului de dezvoltare şi de creştere a calităţii acestuia şi se vor implica în luarea de măsuri concrete care să vină în sprijinul formării tinerilor profesionişti de care are atâta nevoie societatea românească. Transparenţa decizională şi evitarea imposturii academice rămân cheia pentru realizarea acestui deziderat.

La finalul dezbaterii, senatoarea Monica Anisie, a subliniat că va susţine, fără nicio excepţie, transparenţa academică, respectarea celor mai înalte standarde etice, integritatea în activitatea profesională, didactică şi de cercetare.

La conferinţă au mai participat reprezentanţi de seamă din mediul academic, dintre care menţionăm în ordine alfabetică: acad. Nicolae Anastasiu, prof. univ. dr. Marius Andruh, prof. univ. dr. Mădălin Bunoiu, conf. univ. dr. Sorin Costreie, prof. univ. dr. Adrian Curaj, prof. univ. dr. Daniel David, prof. univ. dr. Mircea Dumitru, dr. Daniel Funeriu, prof. univ. dr. Liviu Papadima, lect. univ. dr. Emilia Şercan, precum şi invitaţi speciali din Republica Moldova, Liliana Nicolaescu Onofrei, consilierul Preşedintelui Republicii Moldova şi conf. dr. Igor Sarov.

Dezbaterea a fost transmisă LIVE şi poate fi regăsită pe site-ul Senatului şi pe canalul de youtube al Senatului: https://www.youtube.com/watch?v=IGN5RaymisY