Publicat: 15 Februarie, 2013 - 07:37
Share

Continentul Europa a fost împărţit în Europa de Est şi Europa de Vest timp de aproape o jumătate de secol de către „Cortina de Fier”, o graniţă care pornea de la Marea Barents şi ajungea la Marea Neagră.

„Traseul Cortina de Fier” invită oamenii să urmărească şi să (re)descopere experienţa diviziunii Europei, prin intermediul unei piste de biciclete cu o lungime totală de 9.000 km, de-a lungul graniţei de vest a statelor fostului Tratat de la Varşovia. Acest traseu cicloturistic ne invită să cunoaştem cultura, istoria, tradiţiile şi natura a 20 de ţări: 14 dintre ele membre al Uniunii Europene. Proiectul Cortina de Fier (ICT) este susţinut de Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei (SEE) şi îşi propune să dezvolte şi promoveze ruta Eurovelo 13, într-un larg parteneriat la nivel European.

 
Scopul proiectului este să unească regiunile din Sud-Estul Europei printr-un traseu pentru biciclişti, să îmbunătăţească accesibilitatea la serviciile specifice bicicliştilor, să interconecteze cicloturismul şi transportul public, să promoveze cicloturismul şi transportul alternativ şi durabil. De asemenea, acest proiect asigură oportunităţi pentru schimburi de experienţă şi transfer de bune practici între partenerii proiectului.

La nivel regional, proiectul va contribui la creşterea calităţii serviciilor pentru cicloturism,  transport şi turism durabil. 
Parteneriatul proiectului este format din: Agenţii de Dezvoltare Regională sau instituţii naţionale din: Austria, Ungaria, Slovenia, Bulgaria, România, Republica Macedonia şi ONG-uri din Slovacia, Croaţia, Serbia, Ungaria, Bulgaria şi Grecia. Pentru dezvoltarea şi implementarea proiectului şi-au adus aportul şi Parlamentul European, precum şi Federaţia Europeană de Ciclism, deoarece acesta este o iniţiativă care contribuie la dezvoltarea şi promovarea Reţelei EuroVelo.

Conferinţa de lansare a proiectului Cortina de Fier a avut loc în perioada 5-7 Februarie 2013, în localitatea Szombathely, Ungaria. În primele două zile partenerii au discutat planul detaliat de activitate al proiectului, iar cea de a treia zi a fost deschisă unei audienţe mai largi formată din specialiştii în domeniu din cadrul zonei de frontieră austro-ungară. Michael Cramer, membru al Parlamentului European şi Ádám Bodor, director al Federaţiei Europene de Ciclism, membră a reţelei EuroVelo, au prezentat Reţeaua EuroVelo şi Cicloturismul în Uniunea Europeană, detaliind Ruta 13 Eurovelo, traseul Cortinei de Fier.