Publicat: 13 Mai, 2015 - 10:10
Share

Stimați colegi,

Declarația mea politică de astăzi se referă la situația gestionării deșeurilor în România și se numește 'Traseul deșeurilor în spațiul românesc'.

Comisia Europeană a impus tuturor statelor membre să atingă anual un anumit procent în ceea ce privește colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje (mase plastice, hârtie-carton, sticlă, metale și lemn) introduse pe piață, precum și procesarea acestora în vederea reciclării și reutilizării. Firmele generatoare de deșeuri (implicit marii generatori de deșeuri de ambalaje) ar trebui să recupereze și să recicleze un anumit procent din totalul deșeurilor de ambalaje introduse pe piață. În cazul în care o firmă se află în incapacitatea de a-și recupera și recicla un anumit procent asumat la nivel național față de Comisia Europeană (care crește de la an la an) din totalul de deșeuri de ambalaje introduse pe piață, trebuie să plătească statului 2 lei/ kg de deșeu de ambalaj necolectat și nereciclat.

În consecință, marii generatori de deșeuri de ambalaje apelează la serviciile unor operatori economici autorizați de Ministerul Mediului, în vederea preluării responsabilității de recuperare și reciclare a deșeurilor de ambalaje post-consum. Acești operatori percep societăților generatoare de ambalje post-consum o taxă inferioară valoric față de cea percepută de către Ministrul Mediului pentru fiecare kilogram nereciclat conform obiectivelor asumate la nivel național. Astfel, operatorii economoci cu drept de preluare a responsabilității subvenționează cu sume modice per tonă de deșeu colectat și valorificat (prin semnarea de contracte) societăți care au ca obiect de activitate colectarea, prelucrarea și valorificarea deșeurilor provenite din ambalaje post-consum. Societățile colectoare subvenționate valorifică deșeurile de ambalaje post-consum reciclatorilor finali, care reciclează în mod sustenabil și ecologic deșeurile. Prin urmare, România și-ar putea atinge obiectivele asumate față de Comisia Europeană în ceea ce privește colectarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje post-consum.

În practică, societățile autorizate în vederea preluării responsabilității de recuperare și reciclare a deșeurilor de ambalaje post consum nu urmăresc destinația finală a reciclării deșeurilor colectate, destinație care de foarte multe ori constă în societăți reciclatoare din afara țării. România ajunge astfel în imposibilitatea de a-și atinge obiectivele de recuperare și reciclare asumate, riscând instituirea procedurii de infrigement pentru fiecare obiectiv neîndeplinit (penalizare de 200.000 euro/ obiectiv neîndeplinit). Extrem de interesant este faptul că acționarii unor societăți importante cu drept de preluare de responsabilitate au, întâmplător, ca acționari mari companii care introduc pe piață deșeuri de ambalaje post-consum, care pe lângă faptul că văduvesc bugetul de stat prin neplata sumelor datorate prin necolectare și nereciclare (evident aferent doar unui procent din totalul ambalajelor introduse pe piață), își recuperează și o parte din banii plătiți — prin urmare se creează o gaură în bugetul țării.

În concluzie, România susține în mod inconștient și involuntar economia altor țări, timp în care nu își poate atinge propriile obiective de colectare și reciclare asumate față de Comisia Europeană privind gestionarea deșeurilor. Alte daune produse de aceste activități sunt cele cauzate reciclatorilor finali din țara noastră, care ajung efectiv fără materie primă, nemaiputând crea plusvaloare și/ sau locuri de muncă, mulți dintre ei fiind nevoiți să-și închidă porțile, autoritățile fiind în imposibilitate de a le ajuta.

Vă mulțumesc.

Declarație politică - Cătălin Tiuch (PSD)