Publicat: 4 Martie, 2019 - 13:36

Pentru cei 90 de elevi ce învaţă la Şcoala Gimnazială din Viişoara, Mureş, primăvara le aduce şi veşti bune. Peste trei milioane de lei fonduri nerambursabile vor fi investite pentru modernizarea şcolii, pentru săli decente de clasă şi mobilier nou. Contractul de finanţare al proiectului depus la ADR Centru a fost semnat de către primarul comunei, Ovidiu Dorel Stoica, şi de către directorul general ADR Centru, domnul Simion Creţu. Fondurile solicitate sunt alocate din bugetul regional al POR 2014-2020, Axa Prioritară 10.1, urmând ca investiţiile şi lucrările de reabilitare şi modernizare să se încheie până în octombrie 2020.

"Când vezi condiţiile în care studiază şi îşi petrec copilăria aceşti copii şi unde muncesc o parte din viaţă cadrele didactice ce au rolul de a forma caractere şi de a impulsiona creşterea şi perfecţionarea continuă a generaţiilor viitoare, te întrebi cum reuşeşti să insufli valori şi principii, la ce exemple să apelezi ca să îi motivezi să nu renunţe. Pentru standarde normale în sălile de clasă, pentru condiţii decente, pentru căldură, şi lumină, pentru a aşeza o fundaţie mai bună, pentru a creşte numărul celor ce doresc să frecventeze şcoala, pentru şansa la un viitor mult mai bun, pentru astfel de motive acest proiect şi fondurile alocate sunt o destinaţie care vor schimba în bine viitorul pentru localnici şi pentru comunitate", a declarat Simion Creţu, Director general ADR CENTRU.

Proiectul "Reabilitare şi extindere Şcoala Gimnazială Viişoara, Judeţul Mureş", are o valoare totală de 3,44 milioane lei, din care 3,25 milioane lei reprezintă fondurile nerambursabile alocate, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului (cca. 719.960,47 euro). Din fondurile alocate se vor realiza lucrări pe terenul situat în satul Viişoara, judeţul Mureş. Pe acest teren, funcţionează în prezent Şcoala gimnazială Viişoara (clasele 0-IV), clădirea actuală având o suprafaţă construită de 436 mp. În urma realizării investiţiei, clădirea existentă va fi extinsă cu 243,31 mp, suprafaţa utilă după extindere fiind de peste 600 mp. În urma reabilitării şi extinderii clădirea va avea 6 săli de clasă, 1 laborator de informatică, 1 sală de gimnastică, arhivă, vestiare fete/băieţi, grupuri sanitare pentru fete, băieţi, profesori şi persoane cu handicap, sală profesorală, birou de contabilitate, birou secretariat + direcţiune, cameră tehnică şi holuri de acces, absolut necesare desfăşurării activităţii educaţionale.

Extinderea infrastructurii va facilita gruparea ciclului de învăţământ obligatoriu într-o singură locaţie şi va permite crearea de noi facilităţi (laboratoare, sală de gimnastică, grupuri sanitare interioare etc). Demersul pentru asigurarea infrastructurii educaţionale de calitate este necesar cu atât mai mult cu cât 70% din şcolile care necesită reabilitare se află în mediul rural. Copiii care provin din mediul rural fac parte din grupurile dezavantajate educaţional, în primul rând din punctul de vedere al calităţii educaţiei oferite. Din totalul numărului de copii înscrişi în anul şcolar 2016 - 2017 la Şcoala gimnazială Viişoara, 64,44% provin din mediu dezavantajat, atât din punct de vedere al calităţii educaţiei oferite, cât şi din punct de vedere social. Acest lucru este evidenţiat în inactivitatea elevilor, strâns legată de rezultatele şcolare slabe, de apartenenţa etnică (etnia romă) şi de rezidenţa în mediul rural.

Clădirea nou proiectată va fi dotată cu instalaţie electrică (iluminat interior, iluminat exterior, prize, paratrăsnet, curenţi slabi: telefonie, internet, cablu TV, iluminat de siguranţa, detectare şi avertizare în caz de incendiu, sonerie, alarmare antiefracţie, supraveghere video), instalaţii sanitare (interioare, reţele exterioare, instalaţii stingere incendiu), instalaţii termice (instalaţii termice, instalaţie preparare apă caldă de consum cu panouri solare), necesare pentru crearea celor mai bune condiţii de desfăşurare a activităţilor prevăzute. În vederea facilitării accesului în incinta şcolii se vor amenaja şi locuri de parcare gratuită.

Totodată, pentru modernizarea procesului educaţional se vor achiziţiona materiale educative, mobilier, echipament informatic, se vor achiziţiona echipamentele necesare pentru vestiare, materiale educative pentru sala de gimnastică, mobilier pentru sala profesorală, echipament IT şi mobilier pentru echiparea laboratorului de informatică si pentru sălile de clasă, pentru biroul de contabilitate şi pentru laboratoare. Pentru programul "Şcoala Altfel" se vor achiziţiona şi echipamente frigorifice pentru păstrarea în siguranţă a alimentelor şi altele.

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: