27 mai 2022

Trei proiecte majore de infrastructură de cercetare de la TUIASI au primit undă verde din partea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Trei potenţiale proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) au fost introduse de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării în Foaia de Parcurs Naţională 2021. Acest aspect poate constitui criteriu de eligibilitate pentru finanţare atunci când vor fi deschise linii specifice din fonduri structurale sau naţionale.

Aplicaţiile au fost realizate de către echipe de cercetători din cadrul universităţii, iar pentru implementarea lor va fi necesară o sumă de aproximativ 40 milioane de euro.

„Am aşteptat cu deosebit interes această etapă de actualizare a Roadmapului infrastructurilor de cercetare deoarece TUIASI nu a fost prezentă în lista elaborată în anul 2017 şi acest aspect ne-a dezavantajat, pentru că nu am depus proiecte eligibile în exerciţiul financiar 2014-2021. Deşi infrastructura de cercetare a TUIASI este relevantă pentru susţinerea unora dintre direcţiile de cercetare, se simte totuşi nevoia extinderii şi actualizării din punct de vedere al performanţelor tehnice pentru unele laboratoare sau chiar înfiinţarea unor centre de cercetare noi dedicate unor noi direcţii”, a declarat prof. univ. dr. ing. Carmen Loghin, prorector responsabil cu activitatea de cercetare, dezvoltare şi inovare la TUIASI.

Procesul de evaluare a infrastructurilor de cercetare a fost unul laborios şi a fost derulat, sub coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, de către o echipă de experţi independenţi. Propunerile pentru introducerea în Foaia de Parcurs Naţională 2021 au fost trimise de către instituţii de învăţământ superior şi institute de cercetare din toată ţara. Proiectele au primit punctaje bazate pe o serie de criterii foarte stricte, fiind acceptate doar cele care au întrunit minimum 80 de puncte.

Astfel, Comitetul Român pentru Infrastructurile Cercetării din cadrul ministerului de resort a validat următoarele trei proiecte ale TUIASI:

Centru pentru cercetare – inovare în domeniul textilelor şi al industriei modei SMART-Tex-IS, domeniu de specializare inteligentă Eco-Nano-Tehnologii şi Materiale Avansate, ce a întrunit un punctaj de 105,33;

Centru de cercetare în domeniul tehnologilor aditive de imprimare 3D-Sense, domeniu de specializare inteligentă Ştiinţe Fizice şi Inginerie, ce a întrunit un punctaj de 92,33;

Infrastructură inteligentă pentru cercetare, dezvoltare şi inovare în regiunea Nord-Est, INTELIHUB, domeniu de specializare inteligentă Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor, Spaţiu şi Securitate, ce a întrunit un punctaj de 85,33.

Centrul SMART-Tex-IS este dedicat creării şi transferului de know-how în problematici legate de materialele, structurile şi produsele de înaltă tehnicitate (high-tech) şi inteligente (smart) asociate sferei textilelor şi pielăriei, precum şi domeniilor aplicative conexe: asistarea individuală de factură biomedicală, protecţia civilă şi militară individuală şi comună a persoanelor şi sistemelor tehnice, recoltarea locală a informaţiei şi energiei, suplinirea, extinderea şi îmbogăţirea paletei de senzaţii, manipularea entităţilor virtuale în realitatea augmentată, descrierea structurilor şi produselor textile în termenii inteligenţei artificiale etc.). În unele cazuri, aceste domenii depăşesc graniţele convenţional atribuite sferei textilelor şi pielăriei, pătrunzând în ariile dispozitivelor medicale, sistemelor purtabile (wearables), micro- şi nano-senzorilor, bionicii, protecţiei mediului şi remedierii efectelor poluării, îmbătrânirii active etc.

În cazul Centrului de cercetare în domeniul tehnologilor aditive de imprimare 3D-Sense, scopul proiectului este de a realiza un „3D Printing One Stop Shop” în regiunea de Nord-Est care să acopere toate sectoarele tehnologiei de imprimare 3D. Este vizată cercetarea de bază, prototiparea, integrarea, testarea, dezvoltarea de noi aplicaţii şi asigurarea de instruire pentru utilizatori. 3D-Sense va oferi instrumentele necesare şi va asigura sprijin cu expertiză în imprimarea 3D pentru cercetători, studenţi şi IMM-uri locale, determinând inovaţii şi noi oportunităţi de afaceri în regiune. Existenţa unei infrastructuri de cercetare care să înglobeze toate tehnologiile de imprimare 3D în cadrul Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi (TUIASI) va permite cercetătorilor să exploreze aplicaţii de ultimă generaţie prin crearea de modele 3D precise sau piese de precizie, împingând limitele cercetării la nivelul următor.

INTELIHUB reprezintă o infrastructura inteligentă, bazată pe o platformă Cloud de mare performanţă, ce are ca principal scop susţinerea activităţilor de cercetare – dezvoltare – inovare pentru orice operator public sau privat.