Publicat: 10 Martie, 2015 - 14:43

Locuitorii Sectorului 1 mai au la dispoziție câteva zile pentru reînnoirea contractelor de închiriere a locurilor de parcare de reședință încheiate în anul 2014. Până la data de 31 martie 2015, cetățenii din această zonă administrativă sunt așteptați la sediul Administrației Domeniului Public (A.D.P.) din B-dul Poligrafiei nr. 4 pentru depunerea documentației necesare reînnoirii contractului.
Pentru a închiria un loc de parcare de reședință, bucureștenii din Sectorul 1 trebuie să se prezinte cu următoarele acte: cerere de închiriere, copie după actul de identitate al solicitantului cu domiciliul în imobilul respectiv, copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului pe care îl deţine și o taxă de 76,65 lei/loc/autoturism/an. 
Dacă, până la sfârșitul lunii martie, cetățenii care au avut contract de închiriere a unui loc de parcare pe anul precedent nu își manifestă intenția de a-l reînnoi, Administrația Domeniului Public Sector 1 poate atribui locul de parcare respectiv oricărei persoane interesate. 
În Sectorul 1 există peste 8.000 de locuri de parcare de reședință care se adaugă celor peste 100.000 de locuri de parcare create prin introducerea sensurilor unice pe străzile secundare. Programul de introducere a sensurilor unice a fost demarat încă de la sfârșitul anului 2007, până în acest moment fiind introduse sensuri unice pe o treime din arterele secundare din această zonă administrativă.
Închirierea locurilor de parcare de reşedinţă se face în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 124/2008 cu privire la strategia de parcare în Municipiul Bucureşti, modificată prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009, potrivit cărora, atribuirea locurilor în parcările de reşedinţă se face numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare/apartament; se pot atribui numai pentru autoturisme; se pot atribui numai persoanelor fizice care domiciliază în imobilul respectiv; se pot atribui numai pentru autoturismele proprietate personală, pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de leasing și pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de comodat.