Publicat: 19 Ianuarie, 2016 - 14:19
Belușică Laurențiu i-a adresat o scrisoare ministrului Curaj

Catre: MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

SCRISOARE DESCHISĂ
Adresată DOMNULUI MINISTRU, ADRIAN CURAJ, privind situația alegerilor pentru Senatul Universitar al Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, din București

Subsemnatul, BELUȘICĂ LAURENȚIU, în calitate de Conferențiar Universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, Catedra de Chirurgie, candidat la funcția de RECTOR, având în vedere reglementările legale în vigoare, vă aduc în atenție următoarele:

•    Mâine, 20.01.2016 se desfășoară turul II pentru alegerea membrilor Senatului Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București. La turul întâi mai  lipseau o sută de voturi și  era cvorum. Rezultatele acestui  tur nu sunt făcute publice așa cum au fost făcute publice rezultatele din turul I pentru alegerea Consiliului Facultății, așa cum prevede legea, dar și Regulamentul de organizare și desfășurare a alegerilor în structurile și funcțiile de conducere 2015-2016, Adoptat de Senatul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, în data de 13.10.2015. Conform acestui Regulament, Art. 26, alin 2 “Biroul Electoral al Universității completează un proces-verbal privind centralizarea voturilor și constatarea rezultatului alegerilor …”, în timp ce alin 3, prevede “o copie a procesului-verbal rămas la sediul Biroului Electoral al Universității, poate fi pusă, la cerere, la dispoziția persoanelor interesate, conform legii nr 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare”.
Menționez că am cerut vineri, 15 ianuarie 2016, printr-o  adresă depusă la registratura U.M.F. “Carol Davila”, precum și la Ministerul Educației Naționale ca aceste rezultate să fie postate pe site-ul oficial al Universității, insă nu am primit niciun raspuns, iar rezultatele alegerilor pentru Senatul Universității Turul I nu au fost făcute publice. Cer în continuare, prin orice mijloc de comunicare, ca rezultatele alegerilor pentru Senat din turul I, să fie făcute publice, astazi 19 ianuarie 2016, pentru că mâine este zi de vot pentru Turul II. Cei  care organizează aceste alegeri, în speță actuala conducere din care face parte și contracandidatul meu Acad. Ioanel Sinescu,  cunosc rezultatele. Noi insă, universitarii, votanți, nu le cunoaștem. 

Orice intarziere în luarea tuturor măsurilor legale care se impun pentru respectarea legilor acestei țări raportat la alegerile ce au loc la Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” (Legea Educației Naționale, a principiului transparenței; Legea 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public; Legea Transparenței 52/2004 privind transparența decizională în administrația publică) poate avea consecințe grave asupra alegerilor membrilor Senatului Universitar, în acord cu prevederile legislației naționale și interne ale  Universității, in mod corect, fără discriminări și transparent.

În măsura în care nu se va proceda la comunicarea în timp util a rezultatelor alegerilor turului I vă rog să susțineți demersul nostru pentru amânarea turului II până când acestea vor fi făcute publice. Dacă acest lucru nu va fi posibil, vom avea nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a declara nul acest tur de scrutin.
Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a asigura alegeri transparente și corecte, în acord cu prevederile legale.

                                                                                           
                                                                                             Cu deosebită stimă,    
                                                                                 Conf. Univ. Dr. Laurențiu Belușică