19 iunie 2021

UAIC a semnat contractul de execuţie a lucrărilor de consolidare şi refuncţionalizare a corpului O

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Miercuri, 26 mai 2021, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) a semnat contractul de execuţie a lucrărilor de consolidare şi refuncţionalizare a corpului O, finanţate prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apel „Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive”.

În urma derulării pe platforma de achiziţii publice a procedurii privind atribuirea contractului de execuţie de lucrări pentru această investiţie, asocierea Madbeton – Research Consorzio Stabile Societate Sonsortile A.R.L. a fost declarată câştigătoare.

Contractul are o valoare de 9.219.996 lei cu TVA, durata de execuţie fiind de 24 de luni.

Scopul proiectului constă în creşterea atractivităţii ofertei educaţionale a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive, prin îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale ca rezultat al consolidării şi refuncţionalizării clădirii corpului O, până la 31 decembrie 2023, pentru a crea o bibliotecă şi o arhivă care să valorifice fondul de carte al instituţiei.

Proiectul îşi propune valorificarea potenţialului unei clădiri cu o suprafaţă construită de 708 mp, aflată în gestiune proprie şi care se prezintă într-o stare de degradare avansată, prin lucrări de consolidare, reabilitare, modernizare şi prin dotarea spaţiilor în vederea înfiinţării unei biblioteci care să adune fondul de carte al filialelor facultăţilor, într-un singur spaţiu, pentru a deservi cititorilor săi. Valoarea totală a investiţiei este de 14.524.034,78 lei, termenul de execuţie fiind de 28 de luni.

Corpul O, situat pe bulevardul Carol I nr. 24, a fost construit în anul 1924, având destinaţia de Cămin de Fete pentru studentele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. În decursul timpului clădirea a fost extinsă şi modificată pentru a satisface exigenţele funcţionale, fiind dezafectată de aproximativ 10 ani.

Proiect Corp O (parter): https://www.youtube.com/watch?v=gezw6TUtDfY&t=3s
Proiect Corp O (etaj): https://www.youtube.com/watch?v=kiBL3RuJvk8&t=8s