9 august 2022

UBB îşi consolidează prezenţa academică în Cluj Innovation Park printr-o reţea de Huburi academice STAR-UBB

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) se extinde în Cluj Innovation Park cu şase Centre de cercetare-dezvoltare-inovare şi un Institut, printr-o investiţie de peste 1.000.000 Euro.

UBB este universitatea din ţară cu cel mai complex şi divers profil academic. Pentru ca acest profil să fie transformat într-un avantaj competitiv real, stimulându-se colaborările multi, inter şi transdisciplinare, în anul 2020 s-au înfiinţat, la nivel de universitate, şase Şcoli Academice/de Ştiinţă (https://news.ubbcluj.ro/ubb-se-organizeaza-in-scoli-academice/): (1) Şcoala de ştiinţe ale naturii şi ale vieţii; (2) Şcoala de inginerie/tehnologie; (3) Şcoala de sănătate; (4) Şcoala de ştiinţe sociale; (5) Şcoala de ştiinţe umaniste şi arte şi (6) Şcoala de teologie. Pe de altă parte, Institutul de Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie (Institutul STAR-UBB – http://starubb.institute.ubbcluj.ro/) este deja un institut de excelenţă cu tradiţie al UBB, având rolul de a identifica, susţine şi dezvolta acele componente din UBB prin care universitatea poate fi un actor academic competitiv şi de excelenţă la nivel naţional şi internaţional.

Prin acest nou proiect de dezvoltare strategică, fiecare Şcoală academică/de ştiinţă din UBB va avea un Centru asociat, cu rol de hub integrativ şi platformă de cooperare între unităţile academice cuprinse în fiecare Şcoală: (1) Centrul Virtual Labs, asociat Şcolii Academice de Ştiinţele Naturii şi ale Vieţii; (2) Centrul Virtual & Practical Engineering, asociat Şcolii Academice de Inginerie şi Tehnologie; (3) Centrul eHealth/tHealth, asociat Şcolii Academice de Sănătate; (4) Centrul Big Data & Machine Learning, asociat Şcolii Academice de Ştiinţe Sociale; (5) Centrul Digital Arts & Humanities, asociat Şcolii Academice de Ştiinţe Umaniste şi Arte; şi (6) Centrul Etics & Sacred Musics, asociat Şcolii Academice de Teologie. Centrele vor forma o reţea academică (STAR-UBB-Network), coordonată de Institutul STAR-UBB, care se extinde astfel în Cluj Innovation Park.

„Această reţea multinivelară va avea capacitatea de a aborda inovativ probleme complexe la nivelul domeniului fundamental reprezentat de fiecare Şcoală Academică, prin implicarea cadrelor didactice, a cercetătorilor şi a studenţilor în activităţi ştiinţifice multi/inter/transdisciplinare. Avem încrederea că această structură va deveni un model şi un furnizor de practici academice avansate, prin care să realizăm creşterea vizibilităţii şi a impactului rezultatelor ştiinţifice ale UBB la nivel naţional şi mai ales internaţional, precum şi susţinerea şi promovarea experienţelor de internaţionalizare pentru membrii comunităţii noastre academice”, declară prof. dr. Adrian Petruşel, prorectorul UBB responsabil de activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare şi doctorate.

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, subliniază că „prin acest proiect din Cluj Innovation Park fiecare Şcoală academică din universitatea noastră va avea un Centru asociat, cu rol de Hub integrativ şi platformă de cooperare, cele şase Centre beneficiind, la rândul lor, de un astfel de Hub în forma Institutului STAR-UBB. În acest fel se formează o reţea multinivelară (Unităţi academice în facultăţi-Centre integrative la nivel de Şcoli-Institutul STAR-UBB) distribuită (în structurile/facultăţile UBB), care poate susţine cercetări şi inovaţii socio-eoconomice de vârf. Aşa cum am spus, UBB rămâne cea mai puternică instituţie academică în oraş şi se va dezvolta aici, dar, în paralel, duce oraşul dincolo de limitele actuale, acest proiect întărind prezenţa UBB în Cluj Innovation Park, dincolo de Centrul UBB de Industrii Creative deja existent acolo (https://news.ubbcluj.ro/centrul-ubb-de-industrii-creative-este-functional/), adăugându-se acum această structură integrativă şi multinivelară în logica STEM+, pregătindu-se astfel dezvoltarea de anvergură InfoBionano4Health ca o nouă specializare a oraşului, Transilvaniei şi ţării (https://news.ubbcluj.ro/ubb-si-cluj-napoca-inca-un-pas-mare-spre-infobionano4health-noua-specializare-inteligenta-a-orasului-si-a-tarii/).”.
O parte din finanţarea acestei noi dezvoltări este asigurată prin proiectul „Reţeaua academică de cercetare de excelenţă STAR UBB”, proiect de dezvoltare instituţională şi de finanţare a excelenţei din cadrul Planului naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 2015-2020. Proiectul a fost câştigat în cadrul competiţiei C.1.2 PFE-CDI 2021 din Programul „Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare” şi are o valoare totală de 6.834.000 lei.

UBB este universitatea cu tradiţia academică cea mai veche din România (începută acum 440 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din ţară (cu peste 55.000 de oameni, din 15 localităţi şi 11 judeţe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităţilor de prestigiu şi de referinţă din România, de şase ani aflându-se pe prima poziţie în ţară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaţionale majore ale universităţilor. În plus, de mai mulţi ani UBB ocupă primele poziţii în ţară în rankingurile internaţionale globale şi pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universităţi ale lumii, cu o infrastructură academică avansată (ex. unităţi CDI integrate în reţele europene, laboratoare didactice modernizate şi integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internaţional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate „world-class” (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizaţia unora din cele mai prestigioase universităţi europene „world-class/research-intensive”, iar din 2021 este parte a alianţei universităţilor europene EUTOPIA.