31 ianuarie 2023

UBB va găzdui o Catedră UNESCO în domeniul Schimbărilor Climatice şi Dezvoltării Durabile

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului (FSIM), va găzdui din 2023 o Catedră UNESCO în domeniul Schimbărilor Climatice şi Dezvoltării Durabile.

O Catedră UNESCO se decide în urma unei analize/selecţii de către UNESCO, prin care o instituţie academică şi UNESCO decid să realizeze un parteneriat pentru a genera cunoaştere şi practică avansată în domenii strategice de interes comun.

Scopul acestei Catedre în UBB este de a coagula într-un mod multi-/inter-/trans-disciplinar activităţile educaţionale, de cercetare avansată şi de relaţie cu societatea ale UBB şi partenerilor internaţionali în domeniile strategice ale schimbărilor climatice şi dezvoltării durabile.

Decanul FSIM, lector univ. dr. Nicoale Ajtai, afirmă că „profilul complex al UBB va facilita dezvoltarea în cadrul Catedrei a unor abordări multi-/inter-trans-disciplinare, care să ajute în atingerea obiectivelor UNESCO privind dezvoltarea durabilă. Activităţile propuse de către Catedră includ dezvoltarea de programe educaţionale formale şi nonformale în domeniul schimbărilor climatice şi dezvoltării durabile, concentrarea eforturilor de cercetare în domeniu prin noua infrastructură academică world-class ACTRIS şi InfoBioNano4Health a UBB şi acţiuni de implicare şi conştientizare a mediului socio-economic în parteneriat cu UNESCO.”

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, concluzionează că „probabil că miza majoră a civilizaţiei umane acum este cea legată de schimbările climatice şi de sustenabilitate. Dacă nu găsim soluţiile adecvate suntem la risc ca civilizaţie. Era absolut normal ca UBB, ca universitate globală, cu cercetare avansată în domeniu, să devină un actor relevant internaţional, care caută soluţii la această problemă.”

Direcţia Comunicare şi PR a UBB

Sursa foto Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB)