31 ianuarie 2023

UBBMed întăreşte profilul medical al oraşului şi domeniul sănătăţii în România

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) dezvoltă un Program avansat în domeniul biomedical – UBBMed (https://www.ubbcluj.ro/ro/facultati/school_of_health) -, ca parte a „UBB School of Health” (https://www.ubbcluj.ro/ro/facultati/).

Programul UBBMed va fi lansat miercuri, 21 decembrie, de la ora 17.00, în Aula Magna. Acesta este focalizat pe cercetare avansată, care să ducă la aplicaţii inovative (produse/ tehnologii/ servicii), iar în acest proces va contribui la formarea continuă în domeniu. Cadrul general de lucru este modelul bio-psiho-social, în paradigmele unor abordări validate ştiinţific (evidence-based) şi personalizate (personalized), în contextul tehnologiilor şi al analizelor de tip „smart” (big data/ machine learning/ artificial intelligence).

Organizarea formală a Programului UBBMed porneşte de la domenii biomedicale unde UBB este deja un actor academic de vârf în ţară şi relevant la nivel internaţional. Astfel, cele trei secţiuni clinice exprimă performanţa academică deja confirmată a UBB în domeniile sănătăţii mintale (UBBMed-Psy), sănătăţii publice (UBB-PublicH) şi medicini generale-interne şi cancer (în această fază mai ales bio-oncologie/ psiho-somatica/ psiho-oncologie) (UBBMed – G). Secţiunea UBBMed-Tech stimulează dezvoltarea tehnologiilor avansate în domeniu (ex. Roboterapie/ Realitate virtuală pentru tratamentul tulburărilor psihice/ Tehnologii de imagistică medicală/ Nanomedicină etc.).

De asemenea, secţiunea transversală (UBBMed-T) reflectă competitivitatea UBB în tehnologia informaţiei (ex. Incluzând supercomputerul UBB şi inteligenţa artificială pentru analize de big medical data) şi aspecte etice/ sociale ale medicinei/ sănătăţii. O secţiune exploratorie (UBBMed-M) cuprinde dezvoltările în domeniu în curs de formalizare (ex. Health economics). Platforma InfoBioNano4Health (vezi aici https://www.ubbcluj.ro/ro/facultati/school_of_health), ca nouă specializare a oraşului/ ţării, va constitui o infrastructură academică centrală a Programului UBBMed, utilizând dezvoltările inovative preclinice (InfoBioNano) şi tehnologiile avansate (ex. BrainQ Institute – RMN clinic 7 Tesla şi preclinic 11 Tesla/ Centrul EON-UBB pentru realităţi virtuale/ augmentate/ mixte) pentru aplicaţii medicale (Health).

Şcoala/ Programul UBBMed se dezvoltă cu participarea şi consultanţa şcolilor medicale din universităţile care formează împreună cu UBB Alianţa Europeană EUTOPIA (https://eutopia-university.eu/), unele dintre cele mai bune la nivel internaţional, alături de colaboratori academici internaţionali deja strategici ai UBB în acest domeniu. În ţară, UBBMed are deja parteneriate cu infrastructuri clinice, publice şi private, care, susţinând activităţile clinice ale UBBMed, vor fi primele care vor beneficia de resursele şi rezultatele generate de UBBMed. Programul UBBMed va fi deschis şi în ţară, aşa cum este deja la nivel internaţional, spre colaborare, tuturor instituţiilor doritoare din domeniul sănătăţii (universităţi/ institute/ unităţi cliniceetc., publice sau private), atunci când se pot găsi demersuri „win-win”.

În acest context, rectorul UBB, prof. Univ. Dr. Daniel David, declară că: „Sincer, simplu şi direct spus, o universitate comprehensivă cu angajament global cum este UBB, membră în structuri în care este neobişnuit ca o universitate comprehensivă cu tradiţie să nu aibă scoală medicală, nu-şi poate permite în ziua de astăzi să nu aibă o componentă biomedicală, prin care să abordeze teme de frontieră pentru specia/ civilizaţia noastră şi să atragă astfel resurse/ granturi prin care să genereze cunoaştere exprimată în publicaţii/ patente, în aplicaţii pentru sănătatea oamenilor şi în educaţia din domeniu. În istoria sa, Universitatea noastră a avut se pare prima facultate medicală din ţară în cadrul Universitas Claudiopolitana (secolul XVIII – vezi mai jos Actul de Fondare al Împărătesei Maria Tereza), continuată apoi în Universitatea maghiară (secolul XIX) şi în Universitatea românească (secolul XX), statuile reprezentând „medicina” fiind încă pe frontispiciul şi în holul UBB. După reforma comunistă din 1948, partea medicală a fost ruptă din Universitate şi reorganizată independent. Este timpul să readucem şi formal (nu doar ca prezenţă difuză – fie ea şi relevantă) partea biomedicală în UBB – ne obligă istoria, prezentul şi viitorul – şi mă bucur că o facem cu suportul unora dintre cele mai bune scoli medicale din lume.” În final, rectorul UBB adaugă: „Deocamdată, focalizarea noastră este pe partea avansată din domeniul biomedical/ sănătăţii, şi anume pe generarea de cunoaştere prin cercetare, diseminarea cunoaşterii prin formare continuă şi utilizarea cunoaşterii prin aplicaţii/ tehnologii inovative.

În acest fel, vom întări prin forţa academică a UBB, dedicată şi acestei zone, profilul oraşului şi competitivitatea ţării în domeniul biomedical, într-o logică „win-win”, în care câştiga şi Universitatea şi comunitatea/ oamenii. Dezvoltările viitoare ale Programului UBBMed la alte niveluri/ în alte zonedepind de nevoile şi contextul colaborărilor din ţară sidin structurile internaţionale din care UBB face parte.”

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiţia academică cea mai veche din România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din ţară (cu aproximativ 55.000 de oameni, din 15 localităţi şi 11 judeţe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităţilor de prestigiu şi de referinţă din România, de şapte ani aflându-se pe prima poziţie în ţară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaţionale majore ale universităţilor. În plus, de mai mulţi ani UBB ocupă primele poziţii în ţară în rankingurile internaţionale globale şi pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universităţi ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. Unităţi CDI integrate în reţele europene, laboratoare didactice modernizate şi integrate cu realitatea virtuală/ augmentată/ mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internaţional QS STAR, UBB a fost confirmată că prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizaţia unora din cele mai prestigioase universităţi europene world-class/ research-intensive, a primit distincţia europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/ 2022 este parte a alianţei universităţilor europene EUTOPIA.

Direcţia Comunicare şi PR a UBB

Sursa foto Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB)