Publicat: 3 Martie, 2014 - 19:07

Tunisia și Uniunea Europeană au instituit luni, 3 martie, în mod oficial, un parteneriat pentru mobilitate. În acest scop a fost semnată o declarație comună de către dna Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne, de dl Tahar Cherifa, ambasadorul Tunisiei în Belgia și pe lângă Uniunea Europeană, și de miniștrii celor 10 state membre ale UE care participă la acest parteneriat: Belgia, Danemarca, Germania, Franța, Italia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia și Marea Britanie.

„Acest parteneriat pentru mobilitate urmărește să faciliteze circulația persoanelor între UE și Tunisia, precum și să promoveze gestionarea comună și responsabilă a fluxurilor de migrație, în special prin simplificarea procedurilor de acordare a vizelor. În cadrul acestui parteneriat, UE va sprijini, de asemenea, autoritățile tunisiene în eforturile pe care acestea le întreprind în domeniul azilului, în vederea instituirii unui sistem de protecție pentru refugiați și pentru solicitanții de azil. Prin intermediul acestui parteneriat, UE și Tunisia își vor dezvolta relațiile bilaterale în domeniile migrației, mobilității și securității și, mai mult, vor coopera pentru a face față mai bine, împreună, provocărilor actuale din regiunea mediteraneeană”, a declarat Cecilia Malmström cu ocazia Consiliului Justiție și Afaceri Interne de la Bruxelles.

Printre inițiativele care decurg din punerea în aplicare a acestui parteneriat se numără și cea de începere a negocierilor dintre UE și Tunisia cu privire la un acord de facilitare a procedurilor de acordare a vizelor.

Parteneriatul are, de asemenea, drept obiectiv informarea mai bună a cetățenilor tunisieni care au calificările necesare cu privire la ofertele de muncă, de studii și de formare profesională disponibile în UE, precum și facilitarea recunoașterii reciproce a calificărilor profesionale și a diplomelor universitare.

UE și Tunisia s-au angajat să favorizeze o mai bună integrare atât a resortisanților tunisieni aflați în situație de ședere regulamentară în UE, cât și a migranților aflați în situație de ședere regulamentară în Tunisia. De asemenea, cele două părți și-au asumat o serie de angajamente cu scopul de a optimiza impactul migrației asupra dezvoltării, în special prin întărirea rolului comunităților tunisiene din străinătate implicate în dezvoltarea Tunisiei.

În ceea ce privește migrația neregulamentară, pe lângă începerea negocierilor privind un acord de readmisie a migranților aflați în situație de ședere neregulamentară, UE și Tunisia s-au angajat, de asemenea, să-și intensifice cooperarea pentru combaterea traficului de persoane și a traficului de migranți și pentru îmbunătățirea, pe de o parte, a securității documentelor de identitate și de călătorie și, pe de altă parte, a gestionării frontierelor.

În cadrul acestui parteneriat, Tunisia și UE își vor uni, de asemenea, eforturile pentru a sprijini crearea și consolidarea capacităților autorităților tunisiene care vor avea drept sarcină să identifice, printre migranții prezenți pe teritoriul Tunisiei, acele persoane care pot beneficia de protecție internațională, să le prelucreze cererile de azil, să aplice, în cazul acestora, principiul nereturnării, precum și să le ofere soluții durabile de protecție.