27 octombrie 2021

ULBS este printre primele universităţi româneşti care primesc acreditare la nivelul studiilor doctorale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada 19-23 iulie 2021, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a fost evaluată, pentru prima dată, de către ARACIS în ceea ce priveşte IOSUD şi domeniile de studii universitare de doctorat.

Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a finalizat în şedinţa din data de 30.09.2021 evaluarea externă a componenţei organizatorice IOSUD (instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat) şi a celor 15 domenii de studii universitare de doctorat în care sunt organizate programele de studii universitare de doctorat ale ULBS: Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Inginerie şi management, Cibernetică şi statistică, Economie, Finanţe, Management, Drept, Filologie, Istorie, Teatru şi artele spectacolului, Teologie, Matematică, Medicină.

Ca urmare a îndeplinirii sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, rezultatele evaluării externe sunt de menţinere a acreditării.

Această reuşită certifică gradul maxim de recunoaştere obţinut de către şcoala doctorală a ULBS pe toate cele trei componente evaluate: capacitate instituţională, eficacitate educaţională şi management al calităţii.

Mulţumim întregii noastre comunităţi academice pentru implicarea în parcurgerea cu succes a întregului proces!